Nagroda Miasta Częstochowy dla naszego pracownika

Dr hab. Barbara Pabian, prof. UE odebrała z rąk Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka Nagrodę Miasta Częstochowy w Dziedzinie Kultury za rok 2018 w kategorii "literatura i historia" za całokształt działalności badawczej i popularyzatorskiej z zakresu historii Częstochowy i regionu częstochowskiego.


fot. Urząd Miasta Częstochowy

 

Uroczystość odbyła 25 sierpnia 2018 r. podczas 26 Dni Częstochowy. Nagrody wręczane są za szczególne osiągnięcia w kategoriach: literatura i historia, teatr i film, muzyka i taniec, sztuki plastyczne oraz promocja i ochrona kultury.

Barbara Pabian jest dr literaturoznawstwa oraz dr hab. kulturoznawstwa, profesorem naszego Uniwersytetu w Katedrze Zarządzania Marketingowego i Turystyki. W dorobku ma 65 prac naukowych, w tym 2 książki na temat dziedzictwa kulturowego regionu częstochowskiego. Jest autorką monografii "Dziedzictwo kulturowe Częstochowskiego. Wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne", podręcznika "Wprowadzenie do wiedzy o kulturze" oraz rozprawy "Kulturowe konteksty pielgrzymowania i rozwoju turystyki religijnej. Przykład regionu częstochowskiego". Brała udział w licznych konferencjach, z referatami o kulturze regionu częstochowskiego. Współpracowała ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Prowadzi badania terenowe opisując i popularyzując zjawiska kulturowe, które świadczą o niepowtarzalności i specyfice regionalnej oraz poczuciu tożsamości kulturowej mieszkańców. 

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji

fot. Urząd Miasta Częstochowy