Nominacja do Nagrody Honorowej dla naszego pracownika

18 maja 2017 r. w Sosnowcu odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę Humanitas. Do Nagrody nominowana jest dr Katarzyna Walotek-Ściańska z Katedry Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów.


Celem konkursu jest promowanie regionalnych osiągnięć kulturalnych, naukowych i gospodarczych oraz integrowanie mieszkańców Zagłębia wokół wartości lokalnych. Wśród ośmiorga nominowanych w tym roku przez członków Kapituły do Nagrody Honorowej, przyznawanej uznanym osobistościom zagłębiowskiego życia kulturalnego, naukowego i gospodarczego, znalazła się dr Katarzyna Walotek-Ściańska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Dr K. Walotek-ŚciańskaKatarzyna Walotek-Ściańska jest rodowitą Sosnowiczanką, w 1996 r. została nagrodzona przez Radę Miasta Sosnowca za wybitne osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych. W 2004 r. otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, obecnie jest adiunktem w Katedrze Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Pełniła również wysokie funkcje w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Jest autorką 5 monografii naukowych, podręczników akademickich oraz ponad 40 artykułów naukowych. Pełni rolę redaktor naczelnej "Magazynu Kultury Most" oraz  jest współredaktorem serii wydawniczej: Kultura – Literatura – Komunikacja Wydawnictwa Naukowego Verbum w Pradze. Należy do Rad Redakcyjnych 9 naukowych czasopism (polskich i zagranicznych), a także 8 polskich i międzynarodowych Towarzystw Naukowych oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Brukseli.

Od wielu lat inicjuje i współorganizuje przedsięwzięcia naukowe i społeczne na rzecz upowszechniania kultury, w tym w Zagłębiu Dąbrowskim; uczestniczy w projektach na rzecz zachowania dziedzictwa językowego, literackiego i kulturowego regionu; współpracuje z instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami pozarządowymi oraz twórczo współpracuje ze studentami i uczniami szkół średnich. Jest miłośniczką teatru, zaangażowana w promocję Teatru Zagłębia w Sosnowcu i badania naukowe kultury teatralnej regionu. Koordynuje działy "Śląskie sceny" oraz "Aktualności. Teatr", "Wywiad" witryny internetowej Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego oraz miesięcznika społeczno-kulturalnego "Śląsk". Prowadzi bezpłatne warsztaty dla wychowanków stowarzyszeń i fundacji, wspierając walkę z wykluczeniem z kultury. Wzięła aktywny udział w ośmiu projektach (ogólnopolskich i międzynarodowych) na rzecz uczniów, studentów i nauczycieli. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem z członkami akademickich kół naukowych, prowadzi bezpłatne wykłady dla uczniów sosnowieckich szkół i słuchaczy Uniwersytetów III Wieku. W 2017 r. została nominowana do Zagłębiowskiej Nagrody Humanitas. 

fot. źródło: HumanitasZagłębiowska Nagroda Humanitas przyznawana jest od 2006 r. osobom i instytucjom, które swoją działalnością przyczyniają się do promowania Zagłębia Dąbrowskiego, umacniania lokalnej tożsamości i tworzenia fundamentów społeczeństwa obywatelskiego. Jej inicjatorem jest Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. 

Uroczysta Gala, podczas której ogłoszone zostanie nazwisko laureata lub laureatki odbędzie się 9 czerwca br. w Sali Koncertowej Muza w Sosnowcu.

Serdecznie gratulujemy!