Nowy numer Forum

Podsumowanie roku jubileuszowego, doniesienia z wielu ważnych międzynarodowych i krajowych wydarzeń tworzonych lub współorganizowanych przez UE Katowice.


Nowy rok akademicki witamy kolejnym numerem uczelnianego "Forum", w którym znalazły się ponadto refleksje po zakończeniu pierwszego pełnego cyklu kształcenia na kierunku Przedsiębiorczość i finanse, relacje z działalności katedr obchodzących swoje jubileusze, czy też artykuły wspomnieniowe. "Forum" można m.in. przeczytać on-line.

Jednocześnie już teraz zachęcamy do współtworzenia kolejnego wydania, które ukaże się na przełomie semestrów. Materiały prosimy nadsyłać do 10 grudnia, stosując się do zaleceń redakcyjnych opisanych w pliku wzorca artykułu.

Wersję pdf można pobrać ze strony www.ue.katowice.pl/forum.