Nowy numer Forum już dostępny!

Inauguracja, Święto Uczelni, a także doniesienia z wielu ważnych międzynarodowych i krajowych wydarzeń tworzonych lub współorganizowanych przez UE Katowice - najnowsze wydanie Forum już dostępne w sieci i na terenie kampusu!


Wiosnę witamy kolejnym numerem uczelnianego czasopisma "Forum", w którym znalazły się obszerne relacje z inauguracji roku akademickiego i Święta Uczelni, Laury Umiejętności i Kompetencji dla UE Katowice, a także wspomnienie budynku D. "Forum" można znaleźć na terenie kampusu oraz przeczytać on-line.

Jednocześnie już teraz zachęcamy do współtworzenia kolejnego wydania. Materiały prosimy nadsyłać do 10 lipca, stosując się do zaleceń redakcyjnych opisanych w pliku wzorca artykułu.

Wersję pdf można pobrać ze strony www.ue.katowice.pl/forum.