Orientation Week dla studentów zagranicznych

W ubiegłym tygodniu odbył się Orientation Week dla studentów zagranicznych, którzy będą studiować na naszej uczelni w rozpoczynającym się semestrze letnim.


Orientation Week dla studentów zagranicznych

W dniu 13 lutego 2019 r. Biuro Współpracy Międzynarodowej wraz z Dziekanem wydziału Finansów i Ubezpieczeń profesorem Andrzejem Piosikiem, pracownikami dziekanatu Wydziału FiU, Zespołem ds. Promocji z Biura Zarządzania Dydaktyką oraz naszą uczelnianą sekcja Erasmus Student Network, powitało 66 zagranicznych studentów, którzy będą studiować na naszej Uczelni w semestrze letnim 2019 w ramach programu Erasmus+ oraz innych programów międzynarodowych.

Studenci przyjechali na naszą Uczelnię z takich krajów jak: Włochy, Hiszpania, Holandia, Portugalia, Francja, Słowenia, Niemcy, Bułgaria, Austria, Korea Południowa, Chile, Finlandia, Egipt, Albania, Łotwa, Rosja, Ukraina, Turcja, Kolumbia oraz Kazachstan.

Do soboty 17 lutego studenci brali udział w wydarzeniach organizowanych dla nich w ramach Orientation Days, które były dla nich świetną okazją do poznania naszej uczelni, miasta oraz zintegrowania się.