Pieniądz wczoraj, dziś, jutro, na Śląsku i nie tylko

23 maja 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w Auli CNTI odbędzie się konferencja pt. "Pieniądz wczoraj, dziś, jutro, na Śląsku i nie tylko".


Celem Konferencji jest zaprezentowanie historii pieniądza w Polsce i na Śląsku oraz dyskusja na temat formy pieniądza w przyszłości na tle zmian zachodzących we współczesnej gospodarce rynkowej i związanych z tym wyzwań. Organizatorzy chcą, aby cel ten został osiągnięty w drodze wymiany poglądów między środowiskiem naukowym reprezentowanym przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Narodowego banku Polskiego.

Udział w panelu dyskusyjnym wezmą:

  • prof. Janina Harasim, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Katedra Bankowości i Rynków Finansowych),
  • Robert Klepacz, zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Płatniczego NBP,
  • dr hab. Anna Szelągowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
  • Dariusz Mazurkiewicz, Prezes Polskiego Standardu Płatności sp. z o.o,
  • prof. Jacek Pietrucha, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Katedra Ekonomii).

Moderatorem dyskusji będzie dr inż. Tomasz Zieliński, Dziekan Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji.

Uczestnicy Konferencji będą mieli okazje otrzymania voucherów uprawniających do zakupu po promocyjnej cenie biletów do Muzeum Śląskiego w Katowicach, które jest współorganizatorem Konferencji.