Pierwsza nagroda dla naszego naukowca w PROGRES3


Pierwsza nagroda dla naszego naukowca w PROGRES3

Z przyjemnością informujemy, że praca doktorska dr Dominika Kudyby pt. "Modelowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w warunkach liberalizacji rynku" napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Tadeusza Trzaskalika w Katedrze Badań Operacyjnych (Wydział Informatyki i Komunikacji), została nagrodzona w konkursie organizowanym przez Vysoká Škola Báňská-Technická Univerzita Ostrava w ramach konsorcjum PROGRES 3.

Pan Doktor zdobył pierwszą nagrodę w kategorii "Ekonomia i Finanse".

Serdecznie gratulujemy!