Podziękowania dla Uczelni za Legię Akademicką

Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakończyło pilotażowy program edukacji wojskowej studentów "Legia Akademicka". Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach był jedną z 61 uczelni biorących udział w projekcie.


Sekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej Tomasz Zdzikot, w imieniu Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka w liście do JM Rektora Roberta Tomanka składa podziękowanie, za udział Uniwersytetu w programie oraz wyraża szczere uznanie za nieoceniony wkład w końcowy sukces pilotażowej edycji "Legii Akademickiej".

"Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przyjmując zaproszenie do udziału w przedmiotowym programie, dał swój nieoceniony wkład w budowę systemu obronnego naszej Ojczyzny, opartego na filarze dobrze zmotywowanych, a przede wszystkim doskonale wyszkolonych rezerw osobowych, które znamienitą część stanowią studenci oraz absolwenci polskich uczelni" - pisze w liście Sekretarz Stanu.