Posiedzenie Rady Dzielnicy Zawodzie w Rektoracie

5 marca 2019 r. w Rektoracie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się uroczysta sesja Rady Jednostki Pomocniczej nr 3 Zawodzie Miasta Katowice. Gospodarzem spotkania był JM Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE.


fot. Sebastian Kałużny

 

Sesję uroczyście otworzyła Przewodnicząca Rady Anna Kurzydło witając zaproszonych gości:

 • Przewodniczącego Rady Miasta Katowice - Macieja Biskupskiego,
 • Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Katowice - Krystynę Panek,
 • Ks. Proboszcza Parafii Pw. Opatrzności Bożej w Katowicach-Zawodziu - Leszka Czerneckiego,
 • Radnego Miasta Katowice - Adama Szymczyka,
 • Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Bogucice-Zawodzie - Urszulę Nocoń,
 • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Katowicach - Barbarę Buk,
 • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 - Małgorzatę Chytroś,
 • Wicedyrektor 10 Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach - Annę Szymańską,
 • Prezes Stowarzyszenia "Mocni Razem" - Agnieszkę Rzepecką,
 • Harcmistrz Komendant X Szczepu im. Pawła Stellera - Urszulę Sodzawiczny,
 • Przewodniczącą Rady Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice - Jowitę Hercig,
 • Pełnomocnik Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Halinę Bryłę,
 • Kierownik Oddziału Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Bożenę Mak.

W dalszej części posiedzenia JM Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE wygłosił prezentację nt. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, uwzględniając trzy misje uczelni wyższych. Rektor odniósł się do wykonanej w ostatnich latach modernizacji i odbudowy budynku Rektoratu, który obecnie pełni funkcje reprezentacyjne, a także podkreślił plany dotyczące przebudowy kampusu Uczelni. Przedstawione zostały też dane liczbowe dotyczące Uczelni oraz oferta Uniwersytetu ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z gospodarką i otoczeniem instytucjonalnym. W odniesieniu do Ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Rektor przedstawił także plany rozwoju Uniwersytetu.

Następnie miało miejsce wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Katowice Macieja Biskupskiego, który podkreślił, jak cenne jest działanie Rady na rzecz Zawodzia i poszerzanie współpracy również z naszą Uczelnią, która jest otwarta na mieszkańców dzielnicy. Radny dodał, że "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nie tylko ze względu na swoją rangę czy prestiż, generuje istotny wpływ na dzielnicę poprzez liczbę studentów, pracowników oraz osób, które każdego dnia tutaj się komunikują". Podkreślił również, jak ważni są wszyscy interesariusze dzielnicy, a także przedstawił plany przyszłych inicjatyw np. uhonorowania najaktywniejszego mieszkańca Zawodzia.

Podczas końcowej części sesji Przewodnicząca Rady Anna Kurzydło przedstawiła główne zadania Rady, jakimi są podejmowanie uchwał oraz rozpatrywanie ważnych kwestii dla społeczności lokalnej. Rada organizuje też wydarzenia kulturalne, np. Dni Zawodzia, i uczestniczy w przygotowaniu spotkań nt. reformy edukacji czy ważnych inwestycji, takich jak budowa centrum przesiadkowego. Pod koniec wystąpienia Przewodnicząca Rady podkreśliła, że: "Parafia i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to serce Zawodzia (...) Cieszę się, że możemy dzisiaj w takim pięknym miejscu razem uczestniczyć w tym spotkaniu". 

Rada jest organem stanowiącym Jednostki Pomocniczej Dzielnicy Zawodzie, która powstała w 2015 r. na mocy Uchwały Rady Miasta. Celem działania Jednostki jest tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w rozpatrywaniu istotnych spraw związanych z bieżącymi problemami. Stanowi wspólnotę samorządową zamieszkałych na jej obszarze mieszkańców. Obecnie w skład Rady, która funkcjonuje od listopada 2017 r. wchodzi 15 członków, spośród których 8 stanowi kworum.

W posiedzeniu Rady JP nr 3 udział wzięli również: Wiceprzewodnicząca Rady - Sabina Kubica, Wiceprzewodnicząca Zarządu Rady - Agnieszka Maroń oraz radni: Joanna Mizera-Zalejska, Sylwia Grabowska-Mynarska, Aldona Adamska-Dziuba, Teresa Mehlich, Wiesław Fudalweski, Tadeusz Ramski, Robert Majewski. 

Uroczystą sesję zakończyło zwiedzanie budynku Rektoratu, m.in. gabinetu Rektora oraz Sali Konferencyjnej. 

fot. Sebastian Kałużny