Powołanie NAWA

W piątek 14 lipca na posiedzeniu Senatu RP Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołało Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Jej podstawowym celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa.


Działalność Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej rozpocznie się wraz z nowym rokiem akademickim. NAWA została powołana przede wszystkim, by umożliwić powrót polskim naukowcom do kraju, zwiększyć promocję polskiej nauki w świecie, a także zachęcić do studiowania w Polsce obcokrajowców. Agencja wzorowana jest na europejskich instytucjach, które z powodzeniem realizują zadania w zakresie pozyskania najlepszych studentów i naukowców, np. DAAD (Niemcy), Nuffic (Holandia) czy Campus France.

Do głównych zadań NAW-y należą:

  • stworzenie systemu programów mobilnościowych dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych i nauczycieli akademickich, które dotyczyć będą zarówno przyjazdów do Polski, jak i wyjazdów za granicę;
  • prowadzenie programów wspierających powroty do kraju polskich naukowców;
  • stworzenie mechanizmu finansowania (jak choćby stypendia, finansowanie lub dofinansowanie kształcenia lub utrzymania);
  • uruchomienie projektów wspierających uczelnie w podnoszeniu jakości oferty edukacyjnej;
  • prowadzenie szeroko pojętych działań informacyjno-promocyjnych dotyczących polskiego systemu szkolnictwa wyższego;
  • propagowanie znajomości języka polskiego za granicą.

Idea nowo-powstałej Agencji jest szczególnie bliska Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach, który od lat prowadzi działania mające na celu zwiększenie stopnia internacjonalizacji Uczelni m.in. w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej, ubiegania się o prestiżowe akredytacje, a także wzrostu liczby studentów zagranicznych.

Uczestnicząc w naradzie programowej "Study in Poland" przedstawiciele naszego Uniwersytetu mieli okazję omówić cele strategiczne NAW-y już z początkiem lipca. Szczegóły 

Więcej informacji na temat Agencji na stronie MNiSW