Ratyfikacja umowy z uniwersytetem w USA

W dniu 22 marca 2018 r. Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ratyfikował umowę o współpracy zawartą pomiędzy Roger Williams University w Stanach Zjednoczonych Ameryki a Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.


Ratyfikacja umowy z USA

Roger Williams University jest uczelnią niepubliczną, założoną w 1956 roku, kształcącą 5000 studentów. Nasza uczelnia nawiązała współpracę z Roger Williams University w 2017 roku w trakcie "7th International Week" organizowanego na Wydziale Informatyki i Komunikacji. 

Chcąc uatrakcyjnić ofertę wyjazdową naszej uczelni, planowane jest włączenie Roger Williams University jako partnera w nowy projekt dotyczący mobilności z krajami poza Unią Europejską (Erasmus+ KA107), co daje szansę na pozyskanie stypendiów wyjazdowych i przyjazdowych zarówno dla studentów, jak i nauczycieli.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach posiada niewielu partnerów w Stanach Zjednoczonych. Z uwagi na ciekawą i bogatą ofertę dydaktyczną Roger Williams University, zdecydowano się nawiązać współpracę z tą uczelnią.

Zawarta umowa ramowa jest porozumieniem ogólnym, na mocy którego możliwe będzie w przyszłości skonkretyzowanie i zacieśnienie współpracy między obiema uczelniami.