Relacja z Dnia Internacjonalizacji 2019

6 czerwca 2019r. w murach naszego Uniwersytetu po raz piąty odbył się "Dzień Internacjonalizacji". Głównym celem organizowanego wydarzenia jest przekazanie społeczności akademickiej informacji na temat najnowszych ofert stypendialnych i grantów oraz możliwości aplikowania o zewnętrzne środki finansowe zarówno w odniesieniu do projektów naukowo-badawczych, jak i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym.


W trakcie Dnia Internacjonalizacji uczestnicy wysłuchali prezentacji przedstawicieli instytucji przyznających środki finansowe na działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną, a także ekspertów z instytucji zewnętrznych. W tym roku w wydarzeniu w roli prelegentów wystąpili eksperci z takich instytucji zewnętrznych jak: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta oraz Regionalny Punkt Kontaktowy przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Podczas Dnia Internacjonalizacji jak co roku wręczone zostało prestiżowe wyróżnienie dla młodego naukowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za aktywność międzynarodową i wkład w umiędzynarodowienie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - InterStar 2019. Kryteriami oceny kandydatów do nagrody była liczba i znaczenie publikacji zagranicznych, udział w projektach o charakterze międzynarodowym oraz liczba i charakter wyjazdów zagranicznych w okresie ostatnich trzech lat. Wyróżnienie InterStar 2019 otrzymała dr Anna Urbanek z Katedry Transportu Wydziału Ekonomii. Ponadto przy okazji wydarzenia wręczono dr Rafałowi Bule z Katedry Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Finansów i Ubezpieczeń dwa medale: World Silver Medallion i Country Gold Medallion za osiągnięty wynik egzaminu LCCI Pearson English for Business. Dr Buła jest słuchaczem Śląskiej Szkoły Języków Biznesu (obecnie kursy komercyjne Centrum Języków Obcych), a do egzaminu przygotowała go Pani mgr Ewa Grzelewska-Jędryka.

Serdecznie gratulujemy!

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia