Relacja z IX edycji EEC

12 maja zakończyła się IX edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC). Podczas trzech dni debat w 132 sesjach tematycznych wzięło udział 700 prelegentów, przedstawicieli rządów z Polski i zagranicy, organizacji i instytucji z całego świata, prezesów największych firm i przedstawicieli nauki. W Kongres aktywnie zaangażowany był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Nasza Uczelnia po raz kolejny była partnerem instytucjonalnym EEC.


Sesja: "Przyszłość BPO/SSC w Polsce i Europie" z udziałem prof. Roberta Tomanka, fot. M. Kiczka

 

W Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach wzięło udział ponad 9000 osób z całego globu. W dyskusjach poruszano m.in. tematykę aktualnej sytuacji gospodarczej Polski, Europy i świata, ale również jej przyszłość. W sesjach EEC wzięli licznie udział pracownicy i studenci naszej Uczelni.

Podczas Kongresu jednym z ważnych tematów była sytuacja szkolnictwa wyższego i szeroko pojętej oświaty. W sesjach "Szkolnictwo wyższe – od ilości do jakości", w której wzięła udział również podsekretarz stanu w MNiSW dr hab. Teresa Czerwińska, oraz "Nowa oświata – zatrudnienie i innowacyjność" w roli prelegenta głos zabrał rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE. W pierwszej sesji wywiązała się żywa dyskusja dotycząca m.in. nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, tzw. Ustawy 2.0. Prof. Tomanek wskazywał, iż „uniwersytet to różnorodność, to możliwość rozwoju, wykorzystywania szans, które daje, wolności”. Kontynuując, mówił, że „na uczelni takiej jak uniwersytet ekonomiczny nie jest koniecznym rozdzielanie nauki od dydaktyki. Nauka aplikacyjna jest potrzebna do budowania dydaktyki. Nie operujmy schematami. Nauczyciel akademicki powinien zajmować się i jednym i drugim”. W dyskusji poruszono także kwestie algorytmu finansowania uczelni, studiów dualnych czy biurokracji. W sesji o oświacie, zatrudnieniu i innowacyjności nasz rektor mówił m.in. o tym, iż „uniwersytet i praktykę gospodarczą różnią dystanse czasowe, ważna jest więc wielokierunkowa współpraca". Prof. Tomanek zabrał głos także w sesji "Przyszłość BPO/SSC w Polsce i Europie", gdzie dyskutowano m.in. o najnowszych trendach i rozwoju branży, ale także o rekrutacji, szkoleniach i systemie motywacyjnym. W czasie tej sesji rektor nawiązał do roli organizacji studenckich przejawiającej się m.in. w realnych kontaktach z biznesem i ich przełożeniu w kształtowaniu kadr sektora.

W sesji "Smart City – miasto inteligentne i przyjazne" prof. dr hab. Jacek Szołtysek przekonywał z kolei uczestników, że „celem zagospodarowania przestrzeni miejskiej jest to, żeby mieszkańcom żyło się w niej dobrze. Wtedy jakość życia wzrasta. Miasto musi zaspokajać potrzeby mieszkańców tu i teraz oraz w przyszłości. Nowe technologie zaś to okazja, a ich wykorzystanie ułatwia zaspokajanie tych potrzeb”.

W sesji "Nowy konsument, nowa ekonomia" UE Katowic w roli prelegenta reprezentował prorektor ds. edukacji i internacjonalizacji, prof. dr hab. Sławomir Smyczek. W swojej wypowiedzi tłumaczył, że "z jednej strony mamy konsumenta, który jest mocno zdigitalizowany, a z drugiej często jeszcze konsumenta - abstynenta cyfrowego. Musimy dopasowywać kanały komunikacji do jednego i drugiego. Nie możemy nastawiać się tylko na cyfrowe narzędzia”. Poruszył też kwestię zmiany nastawienia uczelni do studenta. "Trzeba widzieć w nim konsumenta, partnera biznesowego." – podkreślał.

W sesji "Energetyka oparta na węglu" jako ekspert zabrał głos dr hab. Jan Wojtyła, prof. UE. W dyskusji poruszono między innymi temat bezpieczeństwa energetycznego, niezależności i polityki środowiskowej. Dyskutowano, czy te rozbieżne kierunki można pogodzić, czy też nie. Profesor, z racji pełnionej funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej, wziął także udział w prezentacji strategii PGG.

W roli eksperta w sesji "Prawo sprzyjające biznesowi" wystąpił dr Borys Budka. Nawiązując do poruszonego wątku efektywnego wymiaru sprawiedliwości, mówił, że w Polsce nie przeprowadza się właściwej reformy sądownictwa. Podczas sesji rozmawiano także o jakości stanowionego prawa i jego skutkach dla działalności gospodarczej oraz o zaufaniu biznesu do polityków.

W kuluarach zaś eksperci Uniwersytetu udzielali wypowiedzi dla mediów na poruszane w ramach Kongresu ważkie tematy, jak np. polityka pieniężna czy rola start-upów w kształtowaniu gospodarki.

Biorąc pod uwagę wpływ Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kształt Europejskiego Kongresu Gospodarczego, warto przypomnieć, że w Radzie EEC zasiada nasz rektor, a studenci co roku uczestniczą w projekcie EEC – Liderzy przyszłości.

Kongresowi towarzyszyły 3. edycja projektu EEC – Liderzy Przyszłości, czyli dwa dni spotkań studentów z liderami świata biznesu, polityki i mediów odbywające się na UE Katowice (10-11 maja) oraz 2. edycja European Start-up Days, wydarzenie łączące start-upy i korporacje, które odbywało się w katowickim Spodku (11-12 maja).

Warto nadmienić, że start-up "Waterless", którego założycielem jest nasz absolwent Norbert Walczyński, został zakwalifikowany do 100 najbardziej innowacyjnych pomysłów na biznes w konkursie European Startup Days i był prezentowany w dedykowanej przestrzeni Scale-up Alley w katowickim Spodku.

Pisząc o udziale naszej uczelni w EEC nie sposób pominąć także aktywnej roli pracowników największych firm i instytucji, będących absolwentami UE Katowice, których licznie można było spotkać  w hali wystawienniczej podczas towarzyszących Kongresowi targów.

Zobacz także relację z EEC - Liderzy Przyszłości

Sesja: "Nowa oświata - zatrudnienie i innowacyjność" z udziałem. prof. Roberta Tomanka, fot. M. Kiczka
Sesja: "Nowa oświata - zatrudnienie i innowacyjność" z udziałem. prof. Roberta Tomanka, fot. PTWP
Sesja: "Nowy konsument, nowa ekonomia" z udziałem prof. Sławomira Smyczka, fot. M. Kiczka
Sesja: "Szkolnictwo wyższe – od ilości do jakości" z udziałem prof. Roberta Tomanka, fot. PTPW
Sesja: "Smart City – miasto inteligentne i przyjazne" z udziałem prof. Jacka Szołtyska, fot. PTWP
Sesja: "Energetyka oparta na węglu" z udziałem prof. Jana Wojtyły, fot. PTPW
Sesja: "Energetyka oparta na węglu" z udziałem prof. Jana Wojtyły, fot. PTPW
Sesja: "Prawo sprzyjające biznesowi" z udziałem dra Borysa Budki