Spotkanie partnerów projektu EEIHSR

W dniach 18-19 marca 2019 r. w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych odbyło się pierwsze spotkanie partnerów międzynarodowego projektu Economics, Ecology and Infrastructure at High-Speed Railways (EEIHSR).


Projekt Economics, Ecology and Infrastructure at High-Speed Railways (EEIHSR) finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Erasmus+. Działania projektowe zostały zaplanowane na okres od 15 listopada 2018 r. do 15 listopada 2021 r.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach został zaproszony do projektu w celu dzielenia się doświadczeniem z zakresu organizacji i kształcenia na kierunkach związanych z transportem.

Partnerami projektu jest 9 ośrodków uniwersyteckich z krajów Europy oraz Azji Środkowej:

  • Technical University of Dresden (TUD), Niemcy – lider projektu;
  • Technical University of Madrid (UPM), Hiszpania;
  • M. Auezov South Kazakhstan State University (SKSU), Kazachstan;
  • Kazakh Academy of Transport and Communications named after M. Tynyshpaev (KazATC), Kazachstan;
  • L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU), Kazachstan;
  • University of Economics in Katowice (UEK), Polska;
  • Federal State Budget Educational Institution for Higher Education "Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University" (PGUPS), Rosja;
  • Ural State University of Railway Transport (URGUPS/USURT), Rosja;
  • Far Eastern State Transport University (FESTU), Rosja.

Celem głównym projektu jest wsparcie transferu wiedzy w dziedzinie inżynierii kolejowej, w szczególności w odniesieniu do kolei dużych prędkości dla uczestniczących kazachskich i rosyjskich uniwersytetów poprzez wymianę wiedzy i umiejętności między wszystkimi partnerami projekt.

Zespół projektowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach tworzą pracownicy Katedry Logistyki Społecznej: prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, dr Rafał Otręba oraz dr Sebastian Twaróg.