Spotkanie w ramach 100-lecia odzyskania niepodległości

We wtorek 10 kwietnia w auli Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku odbyło się widowisko multimedialne "Wojsko Polskie w działaniach poza granicami państwa", skierowane do studentów oraz uczniów szkół średnich. Spotkanie zrealizowano w ramach cyklu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.


Podczas wydarzenia chorąży Andrzej Korus – uczestnik misji w Egipcie, Syrii, Izraelu na Cyprze oraz w krajach byłej Jugosławii, starał się przybliżyć młodzieży tematykę misji, na które Polacy wyjeżdżają od 1953 r. pod egidą ONZ i NATO. Uczestnicy brali udział w licznych konkursach, a jedną z atrakcji było połączenie wideo z żołnierzami przebywającymi w bazie wojskowej w Afganistanie. W bezpośredniej rozmowie studenci i uczniowie mieli możliwość zadawania pytań na temat specyfiki służby poza granicami kraju.

Spotkanie zostało zorganizowano wspólnie przez Wydział Biznesu, Finansów i Administracji oraz Wojskową Komendę Uzupełnień w Rybniku. Twórcą widowiska multimedialnego było Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa powołane w 2014 r. przez ministra obrony narodowej.

Centrum poprzez różne formy działalności chce upowszechniać wśród społeczeństwa dorobek i znaczenie udziału żołnierzy Wojska Polskiego w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa. Celem organizacji jest kształtowanie w Polakach szacunku i wsparcia dla ich trudu i poświęcenia. Zadaniem Centrum Weterana jest także pielęgnowanie pamięci o żołnierzach i pracownikach wojska, którzy oddali życie w służbie pokoju i stabilizacji.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - dr hab. Robert Tomanek, prof. UE, Dziekan WBFiA dr inż. Tomasz Zieliński, Prezydent Miasta Rybnika - Piotr Kuczera, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach - płk Marek Majocha, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Rybniku - ppłk Andrzej Sygulski oraz Szef Wydziału Rekrutacji WKU w Rybniku - mjr Wacław Wojaczek.