UE Katowice na naradzie programowej "Study in Poland"

4 lipca przedstawiciele naszego Uniwersytetu uczestniczyli w naradzie programowej uczelni uczestniczących w programie "Study in Poland". Podczas spotkania, które odbyło się na Politechnice Opolskiej podsumowano realizację programu w roku akademickim 2016/2017, przyjęto plan działań i priorytety na kolejne lata.


Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach uczestniczy w programie "Study in Poland" od 2009 r. Realizuje tym samym intensywne działania nastawione na pozyskiwanie zagranicznych partnerów i kandydatów na studia. Na radzie programowej naszą Uczelnię reprezentowali: rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE oraz dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej.

Wydarzenie jako gospodarz uroczyście otworzył rektor Politechniki Opolskiej, prof. Marek Tukiendorf, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP oraz Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy". Następnie omówiono działania międzynarodowe Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a także sprawozdanie z działalności "Study in Poland" w roku akademickim 2016/17.

Na spotkaniu podkreślano, że rośnie współczynnik umiędzynarodowienia w Polsce. Obecnie w Polsce studiuje ponad 65 000 zagranicznych studentów, przy czym najwięcej pochodzi z Ukrainy i Białorusi (61,4%). Przyjęto również priorytet na lata 2018-2020, którym jest podwojenie liczby studentów zagranicznych.

Ważnym punktem programu było przedstawienie zasad działania długo oczekiwanej agencji narodowej NAWA. "Misją agencji będzie wzmacnianie potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego", mówił Łukasz Wojdoga, Z-ca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Pełnomocnik MNiSW ds. NAWA. Cele strategiczne agencji to przede wszystkim: wzmocnienie doskonałości naukowej, wzrost potencjału polskich uczelni i instytucji naukowych oraz promocja Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych. NAWA będzie wspierała również umiędzynarodowienie doktorantów w ramach stypendiów przyjazdowych i wyjazdowych.

Podczas spotkania omówiono również nowe priorytety w zakresie promocji i rekrutacji międzynarodowej z uwzględnieniem Indii, Chin, Kazachstanu oraz Azji Środkowej oraz zaprezentowano założenia konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2018". 

Organizatorem spotkania była Fundacja Edukacyjna "Perspektywy".

Więcej informacji oraz galeria zdjęć

____

Program "Study in Poland" powstał w 2005 roku na mocy uchwały Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich o uruchomieniu, wspólnie z Fundacją Edukacyjną "Perspektywy" wieloletniego programu promocji polskiego szkolnictwa wyższego. Obecnie program zrzesza blisko 60 uczelni wyższych.

Więcej informacji na stronie: www.studyinpoland.pl 

źródło: po.opole.pl
źródło: po.opole.pl