UE Katowice w gronie uczelni zrzeszonych z KRPUT

Podczas ostatniego posiedzenia Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, które odbywało się w dniach 19-21 października br., w drugim dniu jednogłośnie podjęto uchwałę o przyjęciu do grona uczelni stowarzyszonych z KRPUT Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych to dobrowolne stowarzyszenie rektorów reprezentujących polskie uczelnie techniczne. KRPUT działa od 1989 roku. Konferencja pierwotnie działała pod nazwą Autonomicznej Konferencji Rektorów Wyższych Szkół Technicznych, a następnie pod obecną nazwą od roku 1996. KRPUT jako jedna z konferencji określonego typu szkół wyższych jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), przewodniczący KRPUT wchodzi w skład prezydium KRASP.

Do celów KRPUT należą m.in.:

  • koordynowanie działań i poszukiwanie form efektywnej współpracy stowarzyszonych uczelni technicznych w zakresie prowadzonej przez nie działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej,
  • podejmowanie działań prowadzonych do stworzenia efektywnego zintegrowanego systemu edukacji narodowej i działanie na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, w tym zwłaszcza technicznego,
  • wykrywanie, definiowanie i wskazywanie najważniejszych celów w zakresie dydaktyki oraz badań naukowych, wynikających z potrzeby kraju i społeczeństwa oraz nawiązujących do misji wyższych uczelni technicznych.

Więcej na: www.krput.edu.pl  


Pliki:
uchwała_KRPUT.pdf266 K