UE Katowice wśród mistrzów kształcenia inżynierskiego

Logistyka na Wydziale Ekonomii uplasowała się w czołówce Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018. Oferowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kierunek zajął 4. miejsce w Polsce. Warto zauważyć, że uzyskał najlepszy wynik (100%) we wskaźnikach: prestiż, potencjał akademicki oraz jakość przyjętych na studia.


Jak można przeczytać na stronie organizatora: "to pierwszy w rankingowej historii Perspektyw ranking wyspecjalizowany, adresowany do precyzyjnie wybranej grupy odbiorców, którymi są ambitni kandydaci na studia techniczne, zainteresowani uzyskaniem tytułu inżyniera i magistra inżyniera na najbardziej renomowanych wydziałach polskich uczelni."

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018 wskazuje wydziały, na których warto studiować 21 najpopularniejszych kierunków studiów technicznych. Do ich oceny zastosowano 12 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów:

  • Prestiż (badanie opinii kadry akademickiej),
  • Absolwenci na rynku pracy (badanie "Ekonomiczne Losy Absolwentów" realizowane przez MNiSW),
  • Potencjał akademicki (ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie),
  • Efektywność naukowa (publikacje, cytowania, Field-Weighted Citation Impact /FWCI/),
  • Potencjał dydaktyczny (jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, akredytacje),
  • Innowacyjność (patenty i prawa ochronne, wdrożenia).

Strona rankingu: www.engineering.perspektywy.pl

Więcej o metodologii.