Uroczyste wręczenie aktów nominacyjnych pracownikom Uczelni

1 października JM Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE wręczył pracownikom akty nominacyjne w związku ze zmianami organizacyjnymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.


Na podstawie § 51 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz § 21 ust. 1 pkt 3 uchwały nr 73/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz przepisów wprowadzających Statut Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach powołani zostali na stanowisko:

 • Dziekana Szkoły Studiów I i II Stopnia - dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE;
 • Dyrektora Szkoły Doktorskiej - dr hab. Artur Walasik, prof. UE;
 • Przewodniczącego Kolegium Ekonomii - dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE;
 • Przewodniczącego Kolegium Finansów - dr hab. Andrzej Piosik, prof. UE;
 • Przewodniczącego Kolegium Informatyki i Komunikacji - prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski;
 • Przewodniczącego Kolegium Zarządzania - prof. dr hab. Wojciech Dyduch;
 • Prodziekana Szkoły Studiów I i II Stopnia - dr Anna Kuzior;
 • Prodziekana Szkoły Studiów I i II Stopnia - dr Krystyna Mitręga-Niestrój;
 • Prodziekana Szkoły Studiów I i II Stopnia - dr Krzysztof Niestrój;
 • Prodziekana Szkoły Studiów I i II Stopnia - prof. dr hab. Maciej Nowak;
 • Prodziekana Szkoły Studiów I i II Stopnia - dr hab. Robert Wolny, prof. UE;
 • Prodziekana Szkoły - Kierownika Filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w Rybniku - dr inż. Tomasz Zieliński;

Uroczystość odbyła się 1 października 2019 roku o godzinie 11:15 w Sali Senackiej Budynku Rektoratu.