Współpraca UE w Katowicach z MOKATE


Z przyjemnością informujemy, że podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach a "MOKATE" Sp. z o.o. w Żorach.

Zakres umowy obejmuje między innymi uzgadnianie tematów badawczych, wykonywanie prac naukowych, badawczych, eksperckich, współpracę w zakresie realizacji prac dyplomowych, współpracę mającą na celu unowocześnianie procesów dydaktycznych i programów kształcenia, uzgadnianie programów praktyk i staży studentów UE, organizowanie różnych form podnoszenia kwalifikacji dla pracowników Firmy oraz realizację inicjatyw mających na celu zwiększenie szans studentów i absolwentów UE w Katowicach na rynku pracy.

Umowę podpisali:
ze strony "MOKATE" Sp. z o.o.:
p. Teresa Mokrysz – Prokurent
p. Adam Mokrysz – Członek Zarządu

ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:
prof. UE dr hab. Wojciech Dyduch – Prorektor ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą

Umowę w Uczelni koordynuje Akademickie Centrum Kariery.