Wyniki etapu okręgowego Olimpiady Statystycznej 2017/2018 na UE Katowice

We wtorek 9 stycznia odbył się okręgowy etap Olimpiady Statystycznej 2017/2018. Zawody zorganizowano w 16 miastach wojewódzkich – w okręgu śląskim 78 zakwalifikowanych uczniów z 30 szkół ponadgimnazjalnych zmagało się z zadaniami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.


Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. Spośród uczestników w ramach trójstopniowej rywalizacji wyłoniono grono 30 finalistów. W zmaganiach Olimpiady Statystycznej 2017/2018 mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych, które mają swą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zawody okręgowe Olimpiady Statystycznej, do których zakwalifikowało się 812 z 2545 uczniów z całej Polski, polegały na rozwiązaniu testu pisemnego. We wszystkich miastach wojewódzkich rozpoczęły się o godz. 10:00. Dla uczestników zawodów w Katowicach na godz. 13:15 zaplanowano również wykład dr. Michała Trzęsioka pt. "O korzyściach z demokracji i obalaniu monarchii statystyczną metodą Monte Carlo".

Laureaci etapu okręgowego Olimpiady Statystycznej w Katowicach:

  1. Mateusz Szkucik, Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie,
  2. Tomasz Marczak, Techniczne Zakłady Naukowe, im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie,
  3. Michał Lampert, I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Półku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim.

Serdecznie gratulujemy!

Organizatorem Olimpiady Statystycznej jest Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym. Śląski Etap Okręgowy współorganizują Urząd Statystyczny w Katowicach oraz pracownicy UE Katowice z katedr: Demografii i Statystyki Ekonomicznej, Analiz Gospodarczych i Finansowych oraz Statystyki, Ekonometrii i Matematyki.

W skład Komitetu Głównego Olimpiady wchodzą także pracownicy Uniwersytetu: prof. dr hab. Grażyna Trzpiot (z-ca przewodniczącego Komitetu Głównego) oraz dr hab. Grzegorz Kończak, prof. UE. W Komitecie Programowym zasiadają natomiast dr hab. Tomasz Żądło oraz dr Justyna Majewska. Sekretarzem Komitetu Okręgowego w Katowicach jest dr Michał Trzęsiok.

Przeczytaj więcej o Olimpiadzie Statystycznej.

Fot. Michał Przybyła
Fot. Michał Przybyła
Fot. Michał Przybyła
Fot. Michał Przybyła