Wyniki Konkursu na najlepsze prace z rachunkowości

Rozstrzygnięto kolejną edycję Konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych z rachunkowości, w którym wyróżnione zostały nasze absolwentki! Był on organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.


rachunkowosc

Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w wyniku przeprowadzonej podwójnej recenzji, przyznała następujące nagrody naszym absolwentkom:

  • mgr Izabeli Morawskiej - 1. nagrodę III stopnia im. profesora Zbigniewa Messnera - za pracę magisterską napisaną pod kierunkiem dr Anny Kuzior pt. "Wartość godziwa w realizacji celu sprawozdawczości finansowej ogólnego przeznaczenia",
  • Kindze Twardowskiej - 2. nagrodę III stopnia - za pracę licencjacką napisaną pod kierunkiem dr Doroty Adamek - Hyskiej pt. "Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych".

Serdecznie gratulujemy!