XLII Zjazd Forum Uczelni Ekonomicznych

W ubiegły weekend (15-17.02.) odbył się XLII Zjazd Forum Uczelni Ekonomicznych, którego gospodarzem był Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


XLII Zjazd Forum Uczelni Ekonomicznych

W Zjeździe uczestniczyli przedstawiciele Parlamentów pięciu miast: Katowic, Warszawy, Wrocławia, Poznania oraz Krakowa.

Obrady zostały oficjalnie otwarte przez JM Rektora dr hab. Roberta Tomanka, prof. UE. Celami spotkania było omówienie wspólnych projektów takich jak Transekonomik, Mosty Ekonomiczne i Test Wiedzy Ekonomicznej. Odbyła się także dyskusja związana ze strukturami samorządów Studenckich oraz powstaniem instytucji posiadającej osobowość prawną FUE.

W imieniu Parlamentu Studenckiego w Katowicach dziękujemy wszystkim delegatom za uczestnictwo w obradach i do zobaczenia na Konferencji Polskich Uczelni Ekonomicznych w kwietniu w Warszawie.

Przewodniczący samorządów otrzymali grę Monopoly w wersji "FUEpoly", która nawiązuje do naszej komisji branżowej, a znajdują się w niej miasta, miejsca szczególne dla studentów oraz trzy projekty FUE.

XLII Zjazd Forum Uczelni Ekonomicznych
XLII Zjazd Forum Uczelni Ekonomicznych
XLII Zjazd Forum Uczelni Ekonomicznych
XLII Zjazd Forum Uczelni Ekonomicznych