Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci doc. Ing. Luďka Mikulca, CSc.


Z ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci

Śp.

doc. Ing. Luďka Mikulca, CSc.

Dyrektora studiów US-MBA Uniwersytetu Technicznego w Brnie,
współpracującego z University of St. Francis (Joliet, Illinois, USA)
oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach
w ramach Międzynarodowych Studiów Menedżersko-Finansowych.

Żegnamy niezwykłego Nauczyciela akademickiego,
inicjatora wielu nowatorskich projektów,
autora licznych publikacji z zakresu finansów i zarządzania.
Za zasługi dla rozwoju międzynarodowego kształcenia
nominowanego do tytułu profesora honorowego naszej Uczelni.

Rodzinie,

Społeczności Uniwersytetu Technicznego w Brnie
 Przyjaciołom, Współpracownikom i Studentom
wyrazy głębokiego współczucia

składają

Rektor i Senat

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 wraz ze społecznością akademicką

***

Wspomnienie Rektora Seniora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. UE dr hab. Jana Wojtyły
o Śp. Profesorze Ludku Mikulcu [czytaj więcej].