Z żalem zawiadamiamy o śmierci Profesora Henryka Sroki


Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

Prof. zw. dr hab. Henryka Sroki

Emerytowanego Nauczyciela akademickiego naszej Uczelni,
Naukowca i Badacza, Ekonomisty i Informatyka
Autora wielu publikacji z zakresu informatyki ekonomicznej, zarządzania, projektowania systemów organizacji i zarządzania,

Profesora współpracującego z wieloma Uczelniami między innymi:
Osaka University, Tohoku University, Politechniką Częstochowską, Politechniką Śląską 
Prezesa Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE),
Członka: Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), Rady Naukowej Zakładu Nauk Zarządzania PAN,
Rady Naukowej Instytutu Przedsiębiorczości PAN

wieloletniego Kierownika: Zakładu Informatyki w Instytucie Organizacji Przetwarzania Danych na Wydziale Przemysłu (1984-1992), Katedry Informatyki (1992-2009)
na Wydziale Zarządzania, a następnie na Wydziale Informatyki i Komunikacji 
Promotora i Recenzenta wielu prac w tym w przewodach o stopnie i tytuły naukowe 

Przyjaciela Młodzieży i Studentów

Odznaczonego między innymi:

Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Rodzinie, Najbliższym, Przyjaciołom 
oraz Wszystkim, których śmierć
Śp. Profesora okryła żałobą

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Rektor, Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów: Zarządzania, Ekonomii, Finansów i Ubezpieczeń, Informatyki i Komunikacji Pracownicy Katedry Informatyki oraz Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

Ceremonia pogrzebu rozpocznie się w piątek 6 lutego 2015 r. o godzinie 13.00 w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Murckowskiej 9 w Katowicach.

Osoby wyjeżdżające na uroczystości pogrzebowe proszone są o rezerwację miejsc w Autokarze do dnia 5 lutego br. w Biurze Rektorskim (rektorat@ue.katowice.pl, tel. 32 25 77 100). Wyjazd Autokaru w dniu pogrzebu o godzinie 12.15. z Parkingu przed Budynkiem D.