Zmiana organizacji ruchu na terenie kampusu

Informujemy, że od 30 listopada br. na czas prowadzenia robót budowlanych w obrębie budynku A, zachodzi konieczność zmiany organizacji ruchu samochodowego i pieszego na terenie kampusu. Prosimy o korzystanie z wyznaczonych objazdów.


Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu prac zmierzających do zmiany sposobu realizacji kontroli dostępu do miejsc parkingowych zlokalizowanych w obrębie dziedzińca wewnętrznego budynków ABCEL (likwidacja budki parkingowej i montaż samoobsługowego systemu szlabanowego na wjeździe do kampusu, przy ul. Bogucickiej 3 w Katowicach).

W związku z powyższym na czas prowadzenia robót budowlanych zachodzi konieczności zmiany organizacji ruchu samochodowego i pieszego na terenie kampusu.

Z dniem 30 listopada br. (piątek) do końca grudnia br. następuje całkowite zamknięcie wjazdu/wyjazdu/przejścia na i z dziedzińca wewnętrznego ABCEL przez dotychczasową bramę/bramkę przy budynku A. Miejsca parkingowe zlokalizowane na dziedzińcu pozostają z przeznaczeniem dla pracowników Uczelni.

Ruch kołowy (wjazd i wyjazd na i z dziedzińca ABCEL) realizowany będzie we wskazanym okresie poprzez bramę wjazdową przy budynku L od strony ul. 1 Maja, z pierwszeństwem dla samochodów wjeżdżających na dziedziniec. Ruch pieszy – poprzez ciągi komunikacyjne przez bud. A, bud. E oraz kładkę łączącą budynek CNTI z dziedzińcem wewnętrznym. Dojazd do bramy wjazdowej będzie możliwy wyłącznie od strony Zawodzia lub drogi krajowej nr 86.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z czasowo zmienioną organizacją ruchu w obrębie kampusu przedstawioną na mapce poglądowej dostępnej poniżej.

Prosimy również w korzystaniu z miejsc parkingowych o dbałość o zachowanie przejezdności dróg wewnętrznych, respektowanie stosownych oznakowań oraz wskazówek pracowników obsługi, którzy wspomagać będą kierowanie ruchem samochodowym w obrębie dziedzińca wewnętrznego.