Życzenia JM Rektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej


Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu życzenia: wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu zawodowym oraz satysfakcji zawodowej, a także powodzenia w życiu osobistym.

W tym roku po raz kolejny wręczę Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe i naukowo-badawcze za 2016 rok, wycenione w systemie punktowym. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu nagród decydował przedział punktowy, który w tym roku kształtował się następująco: od 99,9 do 321 punktów dla nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, od 80 do 226,5 punktów dla pozostałych nauczycieli akademickich.

Podnoszenie kwalifikacji i rozwój naukowy, to nasza misja. Jednak zgodnie z wieloma zapowiedziami chcę premiować także finansowo najaktywniejszych spośród nas. Dlatego podobnie jak w ubiegłym roku, w grudniu wręczę nagrody w ramach grantu rektorskiego za publikacje w prestiżowych wydawnictwach o wysokiej punktacji.

W trakcie nadchodzącej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżnieniami nagrodzę także inne osiągnięcia budujące wartość Uniwersytetu. Nagrody rektorskie za osiągnięcia organizacyjne wręczone zostaną również pracownikom niebędącym nauczycielami – bez których misja Uniwersytetu byłaby niemożliwa.

 

dr hab. Robert Tomanek, prof. UE - rektor