Życzenia JM Rektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej


Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu życzenia: wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu zawodowym oraz satysfakcji zawodowej, a także powodzenia w życiu osobistym.

W tym roku po raz kolejny wręczone zostaną Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe i naukowo-badawcze za 2017 rok, wycenione w systemie punktowym. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu nagród decydował przedział punktowy, który w tym roku kształtował się następująco: od 108,00 do 296,64 punktów dla nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego; od 84,66 do 238,00 punktów dla pozostałych nauczycieli akademickich.

W trakcie nadchodzącej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżnimy także inne osiągnięcia budujące wartość Uniwersytetu. Nagrody rektorskie za osiągnięcia organizacyjne wręczone zostaną również pracownikom niebędącym nauczycielami – bez których misja Uniwersytetu byłaby niemożliwa.  

Liczba nagrodzonych osób i wartość przyznanych nagród rektorskich wzrosła w tym roku w stosunku do roku ubiegłego o ok. 40%. W miarę możliwości Uniwersytet premiuje aktywność naukową i organizacyjną pracowników – wyrazom uznania towarzyszy motywacja finansowa, na którą pozwalają środki pozyskane w efekcie poprawy efektywności funkcjonowania Uczelni.

Serdecznie zapraszam całą społeczność akademicką na tę uroczystość – w piątek 12 października 2018 r. na godz. 14.00 do auli CNTI. 

 

Robert Tomanek - rektor