Witamy przyszłych studentów

W dniach od 13 do 18 lipca br. kandydaci zakwalifikowani na studia I stopnia stacjonarne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach złożyli dokumenty w naszym Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych. Na studia w Katowicach i w Rybniku... [Więcej]


Nasz Chór wystąpił na uroczystościach w Piekarach Śląskich

W dniu 15 sierpnia br. Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uczestniczył w uroczystych obchodach 90 rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Piekarskiej.  [Więcej]


Stypendia programu Erasmus+ dla pracowników zwolnione z opodatkowania

Dobra wiadomość dla pracowników biorących udział w programie Erasmus+, minister finansów Mateusz Szczurek podpisał rozporządzenie, na mocy którego stypendia wypłacane w ramach programu będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.... [Więcej]


Artykuł naszych pracowników w czasopiśmie z listy filadelfijskiej

Dr Katarzyna Czernek i Prof. dr hab. Wojciech Czakon opublikowali artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej - Tourism Management (IF+3,762). [Więcej]


Prof. Wojciech Czakon w gronie ekspertów

Prof. dr hab. Wojciech Czakon, kierownik Katedry Teorii Zarządzania został powołany do stałego zespołu ekspertów przy Parlamentarnym Zespole ds. Współpracy z Klastrami Medycznymi Sejmu Rzeczpospolitej. [Więcej]


Podpisanie umowy o współpracy z kolejną firmą

16 lipca 2015 r. w siedzibie MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. odbyło się oficjalne podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. [Więcej]


Nowa Katedra na Wydziale Zarządzania

Decyzją JM Rektora z dniem 1 lipca 2015 r. poprzez przekształcenie Zakładu Teorii Zarządzania działającego w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem utworzona została Katedra Teorii Zarządzania. Kierownikiem nowej katedry został Prof. dr hab.... [Więcej]