Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla prof. Janusza Wywiała

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał prof. dr hab. Januszowi Wywiałowi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.  [Więcej]


Wybory na kadencję 2020-2024

Wybory na kadencję 2020-2024

[Aktualizacja 27.07.2020] Informujemy, że Uczelniana Komisja Wyborcza wznowiła czynności wyborcze, w związku z czym prosimy o bieżące monitorowanie komunikatów oraz uchwał UKW publikowanych na stronie.  [Więcej]


Logistyka na 1. miejscu w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020

Kierunek Logistyka prowadzony przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach od kilku lat znajduje się w czołówce Rankingu Studiów Perspektywy. W tegorocznym rankingu uplasował się na 1. miejscu ex aequo z kierunkiem Logistyka prowadzonym przez... [Więcej]


Internacjonalizacja w toku

Umiędzynarodowienie jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed naszym Uniwersytetem oraz jednym z priorytetów w Strategii rozwoju UE Katowice na najbliższe lata. W związku z tym podjęto szereg działań mających na celu ugruntowanie naszej... [Więcej]


Kandydaci do objęcia funkcji prorektora w kadencji 2020-2024

Kandydaci do objęcia funkcji prorektora w kadencji 2020-2024

Informujemy, że Rektor-elekt prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak zaproponowała następujących kandydatów do objęcia funkcji kierowniczej prorektora w kadencji 2020-2024: prof. dr hab. Maciej Nowak – prorektor ds. nauki i rozwojuprof. dr hab.... [Więcej]


Wprowadzenie stopnia alarmowego CRP na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał zarządzenie nr 94 z dnia 9 lipca 2020 r., którym wprowadził drugi stopień alarmowy CRP... [Więcej]


Profesor Celina M. Olszak nowym rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

We wtorek 30 czerwca br. kolegium elektorów, reprezentujące społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w głosowaniu elektronicznym wybrało rektora na kadencję 2020-2024. Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak urząd rektora obejmie z dniem 1... [Więcej]