Z żalem zawiadamiamy o śmierci Śp. Prof. Mariusza Bratnickiego

Respirator dla Aniołów Stróżów

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp.Prof. dr. hab. Mariusza Bratnickiego


Komunikat w sprawie 77. Tour de Pologne w Katowicach

W związku z pierwszym etapem Tour de Pologne odbywającym się na terenie Katowic konieczna będzie zmiana organizacji ruchu drogowego oraz transportu publicznego w dniu 5 sierpnia 2020 r. W tym dniu pracownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu...


Internacjonalizacja w toku

Umiędzynarodowienie jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed naszym Uniwersytetem oraz jednym z priorytetów w Strategii rozwoju UE Katowice na najbliższe lata. W związku z tym podjęto szereg działań mających na celu ugruntowanie naszej...


Uczelniany mediator na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

W nawiązaniu do pisma Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 23 czerwca 2020 r., kierowanego do rektorów polskich uczelni w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej niepokojącymi sygnałami, dotyczącymi występowania różnego rodzaju... [Więcej]


Komunikat Rady Uczelni w sprawie wskazania kandydatów na Rektora Uniwersytetu

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik Nr 2 do Statutu Uniwersytetu... [Więcej]


Forum nr 50 [przeczytaj e-wydanie]

Zachęcamy do lektury nowego numeru Forum - Biuletynu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. [Więcej]


Informacja w sprawie wysłuchania przez Radę Uczelni kandydatów do objęcia funkcji Rektora Uniwersytetu

W celu wypełnienia ustawowego obowiązku wobec Uczelni tj. wskazania przez Radę Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kandydatów do objęcia funkcji Rektora, wynikającego z par. 30 ust. 1 Ordynacji Wyborczej, mając na uwadze trwały rozwój i... [Więcej]