Dziekan zaprasza Absolwentów roku 2017 na uroczystość wręczenia dyplomów

26.01.2018 godz. 17:00 Aula CNTI


Ze względów organizacyjnych konieczne jest, by osoby zainteresowane uczestnictwem w uroczystości osobiście zgłosiły się w pokoju 315 w budynku A do dnia 20.01.2018 w godzinach urzędowania w celu uzgodnienia spraw organizacyjnych. Nie ma możliwości telefonicznego potwierdzenia uczestnictwa. Absolwenci, którzy odebrali już oryginał dyplomu, a chcieliby wziąć udział w uroczystości, proszeni są o jego zwrot w pokoju 315A do dnia 20.01.2018r. Liczba miejsc w Auli jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Absolwentów ROND prosimy o potwierdzanie w Rybniku: w pokoju 1.3 WFBiA w godzinach urzędowania