ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE Z RACHUNKOWOŚCI I PRZETWARZANIA DANYCH Z RACHUNKOWOŚCI


 

Rozstrzygnięto kolejny konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych z rachunkowości ogłoszony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w wyniku przeprowadzonej podwójnej recenzji, przyznała następujące nagrody naszym absolwentkom:

1. nagrodę III stopnia im. profesora Zbigniewa Messnera mgr Izabeli Morawskiej za pracę magisterską napisaną pod kierunkiem dr Anny Kuzior pt.: "Wartość godziwa w realizacji celu sprawozdawczości finansowej ogólnego przeznaczenia",

2. nagrodę III stopnia Kindze Twardowskiej za pracę licencjacką napisaną pod kierunkiem dr Doroty Adamek - Hyskiej pt.: "Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych"

 

                                                                                             Zwycięzcom gratulujemy!