Seminarium naukowe na Wydziale Ekonomii


zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów na seminarium naukowe
z udziałem dr Indranaraina Ramlalla (University of Mauritius), które odbędzie się 13 marca 2019
o godz. 11.40 w sali Rady Wydziału Zarządzania (434A).
Temat seminarium: Financial Stability.

Więcej informacji -Dr Julia Włodarczyk - Katedra Ekonomii