Pracownicy UE Katowice uczestnikami międzynarodowego programu rozwoju naukowego

Pracownicy Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej, dr Olga Grzybek oraz mgr Maciej Tuszkiewicz, zostali zakwalifikowani do międzynarodowego programu "Early Career Researcher Development Program", organizowanego przez International Association for Accounting Education and Research (IAAER), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) oraz Bucharest University of Economic Studies.

Program jest skierowany do naukowców z centralnej i wschodniej Europy i ma na celu rozwój kompetencji niezbędnych w pracy naukowej w obszarze raportowania finansowego i niefinansowego. W ciągu 2 lat uczestnicy programu wezmą udział w szeregu aktywności, w tym w warsztatach zagranicznych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Pierwsze warsztaty odbędą się w dniach 5-6 czerwca 2023 w Bukareszcie. Bezpośrednio po warsztatach, w dniach 7-8 czerwca 2023, uczestnicy programu wezmą udział w międzynarodowej konferencji naukowej "Accounting and Management Information System AMIS 2023", w trakcie której będą mogli przedyskutować prowadzone przez siebie badania w gronie uznanych badaczy z całego świata.

Dofinansowanie programu zapewnia ACCA Global.