Logo

Logo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest podstawowym znakiem, kszałtujacym wizerunek oraz tożsamość Uniwersytetu. Stanowi ono własność intelektualną i ekonomiczną oraz podlega ochronie praw autorskich.

Zasady stosowania logo oraz sygnetu – symbolu pieczęci, które należy przestrzegać określa System Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – SIW.

Użyte logo należy przesłać do akceptacji pod względem zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej na adres Działu Promocji w Biurze Komunikacji Marketingowej: promocja@ue.katowice.pl