Anna Sączewska-Piotrowska

dr hab. Anna Sączewska-Piotrowska

1 Maja 47
Bud. E; pok. 315
40-228 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:

Uwaga! Zaliczenia i egzaminy w semestrze letnim 2019/2020 odbędą się w formie on-line:

- Narzędzia statystyczne analizy procesów gospodarczych (Przedsiębiorczość i finanse, studia stacjonarne i niestacjonarne), zaliczenie przez aplikację Google Clasroom, egzamin na platformie Moodle. Zaliczeniom i egzaminom towarzyszy połączenie na Google Meet (w razie pytań i niejasności)

- Matematyka (Logistyka, studia niestacjonarne), zaliczenie na platformie Moodle z jednoczesnym połączeniem wideo przez Google Meet

Tryby poprawkowe - zaliczenia i egzaminy w semestrze letnim 2019/2020 odbędą się on-line przez aplikację Google Classroom z jednoczesnym połączeniem na Google Meet (przedmioty Matematyka, Matematyka w finansach i Wnioskowanie statystyczne - połączenie wideo na Google Meet). Studentów zdających tryby poprawkowe proszę o kontakt e-mailowy na początku czerwca celem ustalenia szczegółów dotyczących zaliczeń i egzaminów.

 

 

Uwaga! Konsultacje i seminaria od 12.03.2020 r. do końca semestru online

 anna.saczewska-piotrowska@uekat.pl lub anna.saczewska-piotrowska@ue.katowice.pl

Proszę kontaktować się e-mailem w dowolnym, dogodnym dla Państwa czasie.

Studia stacjonarne:

1        20.02.2020                           11:30-13:00            315E

2        27.02.2020                           12:00-13:30            315E

3        05.03.2020                           11:30-13:00            315E

4        12.03.2020                           12:00-13:30            

5        19.03.2020                           11:30-13:00            

6        26.03.2020                           11:30-13:00            

7        02.04.2020                           11:30-13:00            

8        16.04.2020                           11:30-13:00            

9        23.04.2020                           11:30-13:00            

10      30.04.2020                            11:30-13:00           

11      07.05.2020                            11:30-13:00            

12      14.05.2020                            12:00-13:30           

13      21.05.2020                            11:30-13:00           

14      28.05.2020                            12:00-13:30          

15      04.06.2020                            11:30-13:00            

 

Studia niestacjonarne:

1        01.03.2020                           13:20-14:05            315E

2        19.04.2020                           13:20-14:05            

3        23.05.2020                           16:05-16:50           

4        07.06.2020                           13:20-14:05            

 

Dla seminarzystów:

Proszę kontaktować się e-mailem w dowolnym, dogodnym dla Państwa czasie.

Dodatkowe terminy spotkań:

19.03.2020 r., godz. 13:00-13:45 

26.03.2020 r., godz. 13:00-14:30 

02.04.2020 r., godz. 13:00-13:45

16.04.2020 r., godz. 13:00-14:30

30.04.2020 r., godz. 13:00-14:30

04.06.2020 r., godz. 13:00-15:15

Dodatkowe materiały dotyczące zasad pisania prac oraz szczegółowe wskazówki odnoszące się do schematu rozdziału empirycznego zawarte są na platformie Moodle.

Więcej informacji (w tym część materiałów dydaktycznych) na stronie https://web.ue.katowice.pl/saczewska. Pełna wersja materiałów dostępna na platformie Moodle.