dr Arkadiusz Przybyłka

1 Maja 47
Bud. E; pok. 315
40-228 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:

Studia stacjonarne:

20.02.2020, 27.02.2020, 12.03.2020, 26.03.2020, 16.04.2020, 30.04.2020, 14.05.2020, 28.05.2020 - godz. 13.30-14.30

2.03.2020, 16.03.2020, 30.03.2020, 20.04.2020, 4.05.2020, 18.05.2020, 1.06.2020 - godz. 15.10-16.10

 

Studia niestacjonarne:

8.03.2020 - 15.30-16.30,
18.04.2020 - 15.30-16.30,
16.05.2020 - 13.00-14.00,
6.06.2020 - 16.00-17.00

Uwaga! Konsultacje od 12.03.2020 do końca semestru online arkadiusz.przybylka@ue.katowice.pl