Zdjęcie Maria  Balcerowicz-Szkutnik

dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik, prof. UE

Kierownik Katedry
1 Maja 47
Bud. E; pok. 314
40-228 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:

Uwaga! Informacja dotycząca letniej sesji egzaminacyjnej

Egzamin z matematyki przeprowadzony będzie w dwóch etapach: etap I Praca pisemna przeprowadzona w trybie on-line na platformie classroom meet w formie projektu ( w podziale na części)  z ustalonym reżimem czasowym i etap II egzamin ustny przeprowadzony w ramach platformy classroom w formie spotkania video z wykorzystaniem google meet. Decyzja o przeprowadzeniu egzaminu ustnego zależna jest od wyników egzaminu pisemnego. Szczegółowy zakres egzaminu, sposób oceny i wymagania dotyczące zaliczenia przedmiotu i przykładowe zadania egzaminacyjne przedstawione zostaną studentom na ostatnim spotkaniu wykładowym. Obowiązuje zgodnie z regulaminem zasada, że do egzaminu mogą przystąpić studenci,  którzy uzyskali zaliczenie ćwiczeń.

Wszystkie egzaminy poprawkowe, tryby warunkowe, różnice programowe i przywrócenia terminów przeprowadzone będą w sesji poprawkowej we wrześniu. Dokładny termin egzaminów podany zostanie  nie później niż 14 dni  przed wyznaczonym terminem.

 

Od 16.03.2020 r. do końca semestru konsultacje online maria.balcerowicz-szkutnik@uekat.pl

Studia stacjonarne:

1             20.02.2020                8.45-9.30  i  12.00-12.45   314E             

2             24.02.2020                13.30-15.00              314E     

3             03.03.2020                13.30-15.00              314E     

4             09.03.2020                11.30-13.00              314E     

5             16.03.2020                11.30-13.00                  

6             02.04.2020                13.30-15.00                

7             06.04.2020                11.30-13.00                

8             20.04.2020                11.30-13.00              

9             27.04.2020                11.30-13.00                

10          04.05.2020                 11.30-13.00                 

11          11.05.2020                 11.30-12.15                   

12          18.05.2020                 11.30-13.00                 

13          25.05.2020                 11.30-13.00               

14          01.06.2020                 11.30-12.15                

 

Studia niestacjonarne:

1             29.02.2020                10.45-11.30              314E     

2             21.03.2020                10.45-11.30                

3             18.04.2020                10.45-11.30                  

4             16.05.2020                10.45-11.30               

5             06.06.2020                10.45-11.30