dr hab. Małgorzata Czornik, prof. UE

Profesor nadzwyczajny
1 Maja 47
Bud. E; pok. 312
40-287 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w środy (godz. 10.00 - 11.30) zawieszone do wznowienia zajęć na uczelni.

Kontakt mailowy pod adresem wskazanym powyżej.

Wykłady i materiały do studiowania z przedmiotów: Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej oraz Ekonomia sektora publicznego, a także prezentacje i komentarze w ramach ćwiczeń z przedmiotu Gospodarka przestrzenna w UE znajdują się na Uczelnianej Platformie e - learingowej pod adresem:

upl.ue.katowice.pl

Kursy mają nazwy przedmiotów.

Wykłady, prezentacje i komentarze również na:

www.classroom.google.com

Odpowiadam na bieżąco na pytania w czasie zajęć, ale można je wysyłać także w innym czasie, z tym, że na odpowiedź trzeba będzie poczekać.

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

  • ekonomia miasta
  • społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
  • ekonomia sektora publicznego
  • gospodarka przestrzenna w Unii Europejskiej
  • produkty turystyki miejskiej i kulturowej
  • mieszkańcy i czas wolny
  • promocja miasta

Zajmowane stanowiska

  • członek Rady Bibliotecznej UE,
  • członek Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN,
  • członek Kapituły Nagrody „Spiżowy Jorg” przyznawanej przez Burmistrza Radzionkowa i IPH w Tarnowskich Górach. 

Specjalizacja naukowo-badawcza

Specjalizacja naukowa w dziedzinie szeroko rozumianej ekonomii miejskiej i regionalnej, w tym teoretycznych podstaw rozwoju lokalnego, zagadnień konsumpcji miejskiej, audytu miejskiego i społeczno – kulturowych uwarunkowań rozwoju miast. Dodatkowo zainteresowania wybranymi aspektami gospodarki przestrzennej, marketingu terytorialnego oraz rozwoju regionalnego. Autorka ponad 90 publikacji naukowych z dziedziny ekonomii miejskiej, w tym trzech monografii naukowych („Promocja miasta”, „Miasto”, Konsumpcja miejska”) oraz współautor i redaktor naukowy serii „Gospodarka przestrzenna w krajach UE” (trzy tomy). Kierownik dwóch projektów badawczych („Wdrażanie koncepcji rozwoju w miastach powiatowych województwa śląskiego” i „Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym na przykładzie miast siedzib władz powiatowych województwa śląskiego”), główny wykonawca i członek wielu zespołów realizujących krajowe i międzynarodowe projekty badawcze. 

Dodatkowe

Ekspert w dziedzinie rozwoju miejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego strategicznego kontekstu, lokalizacji funkcji na obszarach zurbanizowanych oraz analiz preferencji różnych grup użytkowników miejskich. Kierownik i główny wykonawca ponad 50 prac realizowanych dla samorządów terytorialnych, w tym m.in. współautorka: Strategii rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013-2020, Strategii rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do 2022, Strategii rozwoju miasta Zabrze 2030, Audytu Miejskiego Gminy Pszczyna (2017).