dr Marcin Baron

Adiunkt
Adamskiego 7
Bud. N; pok. 159
40-069 Katowice

Konsultacje:

 

Rok akademicki 2019/2020 - semestr zimowy

Konsultacje w każdy wtorek, godz. 13:30-15:00 w pokoju 312E, z wyjątkiem:

 • 29 października 2019 - w tym dniu konsultacje odbędą się w godz. 17:00-18:30 w pokoju 159N;
 • 26 listopada 2019 - w tym dniu konsultacje odbędą się w godz. 17:00-18:30 w pokoju 159N;
 • 17 grudnia 2019 - w tym dniu konsultacje odbędą się w godz. 17:00-18:30 w pokoju 159N.

UWAGA! Ze względu na możliwe zmiany harmonogramu konsultacji, proszę na bieżąco weryfikować czy zaplanowany z wyprzedzeniem termin jest aktualny. Informacje na tej stronie są wiążące.

Wymagania egzaminacyjne wg sylabusów właściwych dla danego wykładu.

 

Tryby poprawkowe SPiAS (za prof. A. Klasika)

Materiał obowiązujący na egzaminie, wg sylabusa i informacji podawanych przez profesora na wykładzie:  

 • D. Faulkner, C. Bowman: Strategie konkurencji, Gebethner i Ska, 1996, rozdziały 4. (Otoczenie konkurencyjne) i 5. (Przyszłość);
 • R.S. Kaplan, D.P. Norton: Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, 2010, rozdziały 2. (Opracowanie strategii), 3. (Planowanie strategii) oraz 4. (Inicjatywy strategiczne) - studia przypadków pomagają zrozumieć zagadnienie, ich znajomość nie jest obowiązkowa;
 • Strategor: Zarządzanie firmą, PWE, 1999, rozdział 4. (Portfel strategiczny) - wyłącznie macierz BCG i macierz McKinseya.

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

  

 • Zarządzanie innowacjami
 • Projekty innowacyjne
 • Studia prospektywne i analiza strategiczna
 • Zarządzanie strategiczne
 • Biznes plan
 • Scenariusze rozwojowe
 • Europejska polityka spójności

  

Zajmowane stanowiska

  

 • członek International Society for Professional Innovation Management
 • członek Regional Studies Association
 • członek europejskiej sieci na rzecz otwartej innowacji OI-Net
 • członek Zespołu Zadaniowego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy
 • członek Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN oddział w Katowicach
 • członek Śląskiej Rady Innowacji
 • członek Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej

  

Specjalizacja naukowo-badawcza

 

 

 • Zarządzanie innowacjami: foresight; analiza strategiczna; techniki kreatywne; struktury i procedury zarządzania innowacjami; zarządzanie własnością intelektualną i otwarta innowacja; inwestycje w spółki technologiczne.
 • Gospodarka regionalna: przemysł; nowe technologie; innowacyjność; scenariusze zmian w gospodarce; strategie regionalne.
 • Gospodarka miejska: smart city; programy gospodarcze; strategie rozwoju.
 • Europejska polityka spójności: pozycja polskich regionów w Unii Europejskiej; spójność gospodarcza, społeczna i przestrzenna; fundusze unijne.