Zdjęcie Katarzyna  Nagel

dr Katarzyna Nagel

Współpraca w ramach umowy zlecenia
Bogucicka 3
40-288 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje (studia stacjonarne) - brak zajęć w sem. letnim 2019/2020

Konsultacje (studia niestacjonarne) 

konsultacje odbywają się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej katarzyna.nagel@ue.katowice.pl oraz katarzyna.nagel@uekat.pl oraz przez platformę Google Classroom

Zaliczenie poprawkowe:

05.09.2020 godz. 10.00 - 11.00 (zadania zaliczeniowe zostaną wysłane za pośrednictwem  platformy classroom)