dr Adam Polko

Adamskiego 7
Bud. N; pok. 348
40-069 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020:

studia stacjonarne
w piątki, godz. 11.40-13.20, sala 312E

studia niestacjonarne
20 października 2019, godz. 10.45-11.30, sala 348N
7 grudnia 2019, godz. 10.45-11.30, sala 348N
25 stycznia 2020, godz., 10.45-11.30, sala 348N

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Metody wyceny nieruchomości
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych
 • Wycena nieruchomości niezurbanizowanych
 • Miejskie przestrzenie publiczne
 • Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Real Estate Economics and Valuation

Zajmowane stanowiska

 • Członek European Regional Science Association – Polish Section (członek zarządu w kadencji 2013-2016)
 • Członek Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych KPZK PAN (od 2007)
 • Członek Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN – Oddział w Katowicach (od 2011)
 • Członek Rady Inwestycyjnej Funduszu JESSICA w województwie śląskim (od 2010)
 • Członek Rady Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (od 2017)
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Nieruchomości” działającego przy Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej
 • Koordynator międzynarodowej sieci dydaktycznej CEEPUS-REDENE (od 2006)
 • Członek jury Konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej za pracę dyplomową poświęconą rozwojowi i rewitalizacji miasta Dąbrowa Górnicza (od 2009)

Specjalizacja naukowo-badawcza

Kierownik projektu

Tytuł projektu

Źródło finansowania

Jednostka realizująca

Kierownik projektu

Okres realizacji

Ekonomia miejskich dóbr wspólnych

NCN OPUS nr 2015/19/B/HS4/01695

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Adam Polko

2016-2018

Wykonawca projektów

Tytuł projektu

Źródło finansowania

Jednostka realizująca

Kierownik projektu

Okres realizacji

Modele statystyczne w identyfikacji specjalizacji regionalnej z uwzględnieniem składnika heterogeniczności przestrzennej

NCN OPUS nr 2013/11/B/HS4/01098

European Regional Science Association – Sekcja Polska

dr Katarzyna Kopczewska

2013-2016

New innovative solutions to adapt governance and management of public infrastructure and services to demographic change in shrinking regions and cities of CE (ADAPT2DC)

Program Central Europe, projekt nr 3sCE414P4

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Marcin Baron

2011-2014

Urban resilience concept and post-industrial cities in Europe

NCN OPUS nr 2011/01/B/HS5/03257

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. Adam Drobniak

2011-2014

Oddziaływanie centrów handlowych na strefy zewnętrzne metropolii

MNiSW nr N N114 3346040

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Krystian Heffner

2011-2013

Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym (na przykładzie miast siedzib władz powiatowych województwa śląskiego)

MNiSW nr N N114 115739

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Małgorzata Czornik

2010-2012

Rozwój miast i aglomeracji oparty o sektor kultury i przemysły kreatywne

MNiSW, nr N N114 237735

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

prof. dr hab. Andrzej Klasik

2008-2010

Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskich

MNiSW nr 1196/H03/2006/30

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

prof. dr hab. Andrzej Klasik

2006-2008

Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny

KBN nr 2H02C 022 25

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

prof. dr hab. Andrzej Klasik

2003-2005

Wdrażanie koncepcji rozwoju w miastach powiatowych województwa śląskiego

KBN nr 2H02C 08722

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

dr Małgorzata Czornik

2002-2003

Górny Śląsk i Północne Morawy jako silny region transgraniczny Europy Środkowej

KBN

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

prof. dr hab. Andrzej Klasik

2002-2003

Dodatkowe

 

Założyciel i członek stowarzyszenia „Pogoria Biega”, ukończył 12 maratonów i 27 półmaratonów.

Pomysłodawca Klubu Biegowo-Czytelniczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.