mgr Agnieszka Majorek

Adamskiego 7
Bud. N; pok. 347
40-069 Katowice

Konsultacje:

Zgodnie z zaleceniami wszystkie zajęcia i konsultacje odbywają się aktualnie online.

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021:

studenci studiów stacjonarnych: piątki w godz. 8:00 - 9:30
studenci studiów niestacjonarnych: 07.03; 28.03; 25.04, 15.05, 29.05, 12.06 w godz. 12:00 - 13:30

Konsultacje odbywają się poprzez wideorozmowy w Google Meet pod linkiem:
meet.google.com/lookup/gvlochhbio

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

Ćwiczenia z przedmiotów:

 • Analiza ekonomiczno-przestrzenna
 • Modele w gospodarce przestrzennej
 • Systemy informacji geograficznej
 • Systemy informacji przestrzennej
 • Symulacje przestrzenne
 • GIS w planowaniu przestrzennym
 • Polityka regionalna
 • Miejska przestrzeń publiczna
 • Projektowanie urbanistyczne

Zajmowane stanowiska

 • członek Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich oddziału w Katowicach
 • członek Rady Programowej Fundacji Napraw Sobie Miasto