mgr Arkadiusz Kisiołek

Bogucicka 3
Bud. B; pok. 114
40-228 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021:

 1. dla Studentów studiów stacjonarnych odbywać się będą w każdy piątek od 8:20 do 9:50
 2. dla Studentów studiów niestacjonarnych odbywać się będą w następujących terminach:
 • 8.11.2020 w godzinach od 13:20 do 14:50
 • 15.11.2020 w godzinach od 13:20 do 14:50
 • 13.12.2020 w godzinach od 13:20 do 14:50
 • 20.01.2021 w godzinach od 9:15 do 10:45

Kontakt poprzez meet: https://meet.google.com/lookup/h24wvy5nwh oraz poprzez e-mail: arkadiusz.kisiolek@ue.katowice.pl   

Uwaga: w dniu 30.10.2020 konsultacje nie odbędą się z powodu zwolnienia lekarskiego

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

mgr Arkadiusz Kisiołek prowadzi ćwiczenia z  takich przedmiotów jak:

 • "Technologie informacyjne",
 • "Informatyka",
 • "Informatyka w logistyce",
 • "e-biznes",
 • "Projektowanie procesów",
 • "Business information systems".

Zajmowane stanowiska

 • Opiekun koła naukowego informatyki ekonomicznej Hashtag.

Publikacje

 1. C. M. Olszak, A. Kisiołek, (2020), Big data for customer knowledge management, Information Systems Architecture and Technology. Proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2019. Part III / ed. Zofia Wilimowska, Leszek Borzemski, Jerzy Świątek , Springer, s. 244-253. 

 2. C.M. Olszak, A. Kisiołek, (2019), Big data w zarządzaniu wiedzą o klientach na przykładzie platformy muzycznej Spotify, Inteligentne wspomaganie zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, s.39-49.

 3. A. Kisiołek, (2018), Analiza wpisów na portalu Twitter z wykorzystaniem narzędzi big data zawartych w pakiecie R, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 362 s. 306-317.
 4. C. M. Olszak, A. Kisiołek, (2018), Big data in analysis of social media based on the example of Twitter, Academic Conferences and Publishing International Limited, s. 208-216.

Do góry

Zainteresowania

Zainteresowania badawcze mgr Arkadiusza Kisiołka skierowane na: wykorzystanie systemów Business Intelligence i Big Data w zastosowaniach ekonomicznych, wykorzystanie technik data mining, takich jak text mining, analiza wydźwięku.