mgr Arkadiusz Kisiołek

Bogucicka 3
Bud. B; pok. 114
40-228 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje - semestr zimowy 2019/2020:

  • środa A - 8:20-9:50, 114B
  • poniedziałek B - 15:10 - 16:40, 114B

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

Mgr Arkadiusz Kisiołek prowadzi ćwiczenia z  takich przedmiotów jak:

  • "Technologie informacyjne",
  • "Informatyka",
  • "Informatyka w logistyce",
  • "e-biznes",
  • "Projektowanie procesów",
  • "Business information systems".

Zajmowane stanowiska

  • Kierownik studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni”,
  • Opiekun koła naukowego informatyki ekonomicznej Hashtag.

Zainteresowania

Zainteresowania badawcze mgr Arkadiusza Kisiołka skierowane na: wykorzystanie systemów Business Intelligence i Big Data w zastosowaniach ekonomicznych, wykorzystanie technik data mining, takich jak text mining, analiza wydźwięku.