mgr Dagmara Modrzejewska

Bogucicka 3
Bud. B; pok. 115
40-228 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021:

 1. dla Studentów studiów stacjonarnych odbywać się będą w każdą środę w godzinach od 13:30 do 15:00, 
 2. dla Studentów studiów niestacjonarnych odbywać się będą w następujących terminach:
 • 15.11.2020 w godzinach od 11:00 do 13:00,
 • 13.12.2020 w godzinach od 11:00 do 13:00,
 • 24.01.2021 w godzinach od 11:00 do 13:00,

Kontakt poprzez meet: https://meet.google.com/krk-xcfq-fdm oraz poprzez e-mail: dagmara.modrzejewska@ue.katowice.pl     

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

mgr Dagmara Modrzejewska prowadzi ćwiczenia z takich przedmiotów jak:

 • "Technologie informacyjne",
 • "Techniki informatyczne",
 • "Informatyka",
 • "Informatyka w logistyce",
 • "Integracja systemów informatycznych",
 • "Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu ryzykiem",
 • "Architektura korporacyjna",
 • "Zarzadzanie relacjami z klientami na rynkach elektronicznych",
 • "Podstawy prawa własnosci intelektualnej oraz ochrony danych osobowych".

 

 

Zajmowane stanowiska

mgr Dagmara Modrzejewska posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów z takich obszarów jak: IT, PR, HR, ISO oraz jako: trener, audytor i konsultant biznesowy.


W tym czasie zrealizowała projekty IT dotyczące implementacji modelu usługowego według biblioteki ITIL oraz architektury korporacyjnej według TOGAF, ponadto: budowała, rozwijała i nadzorowała prawidłowe funkcjonowanie ujęcia procesowego oraz wewnętrznych regulacji w ramach działania obszaru IT Governance.


Odnośnie PR zajmowała się kreowaniem wizerunku pracodawcy, zmianą wizerunku firmy i wprowadzeniem wizerunku marki i firmy.


W zakresie HR realizowała projekty w zakresie zarządzania kompetencjami pracowników, oceny pracowników.

Pracowała również jako audytor, pod kątem sprawdzenia realizacji wymagań norm ISO (PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 27001:2014 oraz ISO 20000-1:2014) i standardu COBIT, oraz z "miękkiego" HR: komunikacyjnych i kompetencyjnych.

Jest akredytowanym Trenerem w zakresie ITIL w wersji 3 i 4.


Ponadto prowadziła również warsztaty i szkolenia z zakresu kreowania wizerunku firmy jak i "miękkich" aspektów Human Resources.

Specjalizacja naukowo-badawcza

mgr Dagmara Modrzejewska w ramach swojej specjalizacji naukowo-badawczej zajmuje się obszarem IT w rozwoju innowacyjności organizacji.

Publikacje

1.    Modrzejewska D. (2018): Koncepcja aplikacji wspierających twórczą organizację z wykorzystaniem metodyki TRIZ, „Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics)” 4(50), ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003,s. 108-121.

2.    Mach-Król M., Modrzejewska D. (2017): Potrzeby analityczne polskich firm a Big Data, „Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics)”, 2(44), ISSN: 1507-3858, e-ISSN: 2450-0003, s. 82-93.

3.    Modrzejewska D. (2016): Determinanty rozwoju twórczości organizacyjnej w obszarze IT, [w:] Francik A., Maráková A., Szczepańska-Woszczyna K. (red.), Innowacje i przedsiębiorczość. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne,  „Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, ISBN: 978-83-65621-06-1, s. 187-197.

4.    Modrzejewska D. (2016): Motywowanie w metodach wyceny kapitału ludzkiego, [w:] Jabłoński M. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstw w warunkach niepewności, zmienności i nieprzewidywalności. Strategie – Finanse – Kompetencje, „Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, ISBN: 978-83-64927-99-7, s. 73-79.

5.    Modrzejewska D. (2009): Non-financial motivation for Staff members, [w:] Stankiewicz-Mróz A. Lendzion J.P. (ed.), Human Resources Management: Theory and Practice, Technical University of Lodz, ”Media Press”, Łódź, ISBN: 978-83-61215-18-9, s. 121-132.

6.    Modrzejewska D. (2008): Tendencje w procesie motywowania w Polsce, [w:] Stankiewicz-Mróz A., Lendzion J.P. (red.), Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji przemian na rynku pracy, ”Media Press”, ISBN: 978-83-61215-04-2,  Łódź,  s.170-176.

7.    Modrzejewska D. (2007): Kompetencje społeczno-psychologiczne a zarządzanie nowoczesną organizacją, [w:] Urbańczyk E. (red.), Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa, „Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, Szczecin,  ISBN: 978-83-60585-05-4, s. 533-538.

8.    Modrzejewska D. (2007): Wizualizacja jako system wpływający na sukces firmy, [w:] Balcerzak A.P., Górecka D. (red. nauk.), Dylematy teorii ekonomii w rzeczywistości gospodarczej XXI wieku, „Wyd. Adam Marszałek”, Toruń, ISBN: 978-83-7441-721-1, s. 234-245.

9.    Modrzejewska D. (2006): Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do kształtowania interakcji międzyludzkich w firmie [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Interakcje w tworzeniu partnerstwa organizacji z otoczeniem, red. Rosa G., Smalec A., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 438. Ekonomiczne problemy usług nr 5, „Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, Szczecin, ISSN: 1640-6818, ISSN: 1896-382X, s. 497-500.

10.  Modrzejewska D. (2006): Sztuka dobrych relacji, „Marketing w Praktyce”, nr 6, ISSN: 1425-8315 indeks 334626, s. 66-68.

11.  Modrzejewska D. (2005): Ścieżki kariery, „Marketing w Praktyce”, nr 10, ISSN: 1425-8315 indeks 334626, s. 26-27.

Zainteresowania

mgr Dagmara Modrzejewska w obszarze swoich zainteresowań badawczych posiada takie zagadnienia IT jak: systemy informatyczne wspierające twórczość i innowacyjność organizacji, IT Governance, ITIL, TOGAF, COBIT, DevOps, Design Thinking.

Dodatkowe

Działalność społeczną mgr Dagmara Modrzejewska realizuje poprzez eksperckie i mentorskie wsparcie Fundacji na rzecz Nauki i Techniki TEANO z Żor (od 2016 roku).

W latach 2016-2017 współpracowała z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z Warszawy w zakresie prowadzenia zajęć z licealistami w ramach Projektu Innowatorium i Tygodnia Przedsiębiorczości.

Od 2017 roku aktywnie działa również w Katowickiej Sieci Mentorów Startupowych poprzez ekspercie wsparcie w zakresie działania systemów zarządzania w firmach, w szczególności tego, jak funkcjonują w obszarach: IT, PR, HR oraz audytów.

W latach 2016-2018 była członkiem zespołu projektowego dot. innowacji społecznych Inkubator on-line, który był tworzony w ramach IV osi priorytetowej „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” tj. działania 4.1 Innowacje Społeczne POWER.

Od 2019 roku jest również mentorem w Fundacji Liderek Biznesu i służy również swoim eksperckim wsparciem jako mentor w Rawa.ink Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Katowicach.

Jest inicjatorem i prelegentem oraz współorganizatorem, razem z Katedrą Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, inicjatywy społecznej w formule Konferencji, łączącej świat nauki, biznesu i samorządu pt. "ITILove", która jest innowacją społeczną z uwagi na swój charakter.
Celem Konferencji jest nawiązywanie dialogu, współpracy projektowej, dzielenie się wiedzą, omawianie trendów rozwoju w obszarze przemysłu 4.0, w szczególności w IT i ICT oraz zarządzaniu, jak również wymiana doświadczeń kobiet pracujących w nowoczesnych technologiach, inspirowanie, motywowanie i aktywizowanie społeczności Śląskiej Metropolii, gości z kraju i z zagranicy, ze środowiska naukowego, biznesowego oraz samorządowego, którzy nie są zawodowo związani z nauką.

Jest również inicjatorem, moderatorem oraz współorganizatorem, razem z Katedrą Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, cyklicznego eventu pod nazwą ”Coffee break with Lady ITILove”, czyli merytorycznych spotkań przy kawie, na luzie i z humorem. Spotkania mają warsztatową formę i odbywają się raz w miesiącu w Rawa.ink Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Katowicach.

 

 

mgr Dagmara Modrzejewska ukończyła szkolenia z następującego zakresu:

1) "Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością", z egzaminem rejestrowanym w IRCA, Bureau Veritas Polska Sp. z o. o.,

2) "Auditor wewnętrzny ISO 9001:2008", z egzaminem rejestrowanym w IRCA, Bureau Veritas Polska Sp. z o. o.,

3) "Jak skutecznie komunikować się podczas audytu", Bureau Veritas Polska Sp. z o. o.,

4) "Public Relations w praktyce. Siła słowa pisanego", ESSENTIS,

5) "Zarządzanie projektami HR", Altkom Akademia S.A.,

6) "Wynagrodzenia i benefity", ECU Marketing,

7) "Zarządzanie infrastrukturą IT zgodnym z ITIL Foundation", CT Partners S.A.,

8) "Trener doskonały – warsztaty technik trenerskich", poziom podstawowy, Training Partners,

9) "Trener doskonały – warsztaty technik trenerskich", poziom zaawansowany, Training Partners,

10) "Projektowanie szkoleń outdoor i wyjazdów integracyjnych", Training Partners,

11) "Przywództwo w biznesie", Roman Aleksy. Doradztwo organizacyjne,

12) "Przepis na skuteczną rozmowę rekrutacyjną", Grupa pracuj.pl,

13) "Procedury bezpieczeństwa w dziale IT- projektowanie i wdrażanie zabezpieczeń"– IT Professional Academy,

14) "ITIL Foundation w wersji 3", z egzaminem, CT Partners S.A.,

15) "ITIL Service Operation", z egzaminem, CT Partners S.A.,

16)  "ITIL Foundation w. 3",  z egzaminem z egzaminem, INPROGRESS Sp. z o. o.,

17) "ITIL Foundation w. 4", z egzaminem z egzaminem, INPROGRESS Sp. z o. o.,

18) "ITIL Service Transition", z egzaminem, Altkom Akademia S.A.

19) "Prince2 Founation", z egzaminem rejestrowanym w APMG, CT Partners S.A.

20)  "COBIT w. 5", CT Partners S.A.

21) "Zarządzanie projektami według metodologii Prince2", z egzaminem, CT Partners S.A.,

22) "Architektura korporacyjna", INPROGRESS Sp. z o. o.,

23) "Agile project management with Scrum – szkolenie z metod zwinnych w zarządzaniu projektami", Whitecom,

24) "TOGAF w. 9.2"- Architecture Center Sp. z o. o.

25) "Akademia Trenera" - Inprogress Sp. z o. o.

26) Kurs Tutora akademickiego, Szkoła Tutorów Collegium Wratislaviense Collegium Wratislaviense,

27) ITIL Planning Protection and Optimization z egzaminem, Altkom Akademia S.A.