Zdjęcie Agnieszka  Przybylska-Mazur

dr hab. Agnieszka Przybylska-Mazur, prof. UE

Profesor UE
1 Maja 47
Bud. E; pok. 309
40-287 Katowice

Konsultacje:

Zaliczenia poprawkowe

z matematyki dla grup

E_K-ce_20_z_SI_gc01

E_K-ce_20_z_SI_gc03

E_K-ce_20_z_NI_gc01

E_K-ce_20_z_NI_gc01

GMiN_K-ce_20_z_NI_gc01

z ekonomii matematycznej dla grup

E_K-ce_20_z_SII_gc01

E_K-ce_20_z_NII_gc02

oraz zaliczenia w TRYBIE POPRAWKOWYM ze wszystkich przedmiotów dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

odbędą się 24.02.2021r. o godzinie 17:30

link do spotkania na Google Meet w czasie zaliczenia poprawkowego i zaliczeń w trybie poprawkowym

UWAGI

1) ZALICZENIE PISZĄ OSOBY, które nie mają zaliczonych ćwiczeń.

2) Osoby, które mają zaliczone ćwiczenia i nie zdały egzaminu są zobowiązane przystąpić do egzaminu poprawkowego - terminy egzaminów poprawkowych i egzaminów w trybie poprawkowym

są umieszczone przez dziekanat na stronie internetowej w Harmonogramie sesji egzaminacyjnej,

link do strony:

https://www.ue.katowice.pl/jednostki/szkola-studiow-i-i-ii-stopnia/studia-stacjonarne-i-niestacjonarne/sesja-egzaminacyjna.html

 

Terminy konsultacji w semestrze letnim 2020/2021:

Studia stacjonarne:

22.02.2021r. godzina 11:30-13:00

1.03.2021r. godzina 11:30-13:00

15.03.2021r. godzina 8:00-9:30

29.03.2021r. godzina 11:30-13:00

19.04.2021r. godzina 11:30-13:00

26.04.2021r. godzina 11:30-13:00

10.05.2021r. godzina 11:30-13:00

17.05.2021r. godzina 11:30-13:00

7.06.2021r. godzina 11:30-13:00

 

Studia niestacjonarne

13.03.2021r. godzina 9:00-10:30

27.03.2021r. godzina 9:00-10:30

17.04.2021r. godzina 9:00-10:30

8.05.2021r. godzina 9:00-10:30

29.05.2021r. godzina 9:00-10:30

5.06.2021r. godzina 9:00-10:30

 

Wszystkie konsultacje odbywają się w formie zdalnej

 

link do spotkania na Google Meet: https://meet.google.com/lookup/f6ut7m6z5k