Zdjęcie Agnieszka  Przybylska-Mazur

dr hab. Agnieszka Przybylska-Mazur, prof. UE

Profesor UE
1 Maja 47
Bud. E; pok. 309
40-287 Katowice

Konsultacje:

Zaliczenia poprawkowe, zaliczenia w ramach trybów poprawkowych i zaliczenia w ramach różnic programowych ze wszystkich przedmiotów odbędą się:

Dla STUDIÓW STACJONARNYCH dnia 3.09.2020r. godzina 9:00 -10:30

Platforma G-Suite

Wszystkie Osoby, które będę pisać kolokwium w sesji poprawkowej we wrześniu 2020 proszone są o zapisanie się na zaliczenie na Google Classroom:

Kod do zaliczenia: 7wx7eig

Dla STUDIÓW NIESTACJONARNYCH dnia 5.09.2020r. godzina 15:00 -16:30

Platforma G-Suite

Wszystkie Osoby, które będę pisać kolokwium w sesji poprawkowej we wrześniu 2020 proszone są o zapisanie się na zaliczenie na Google Classroom:

Kod do zaliczenia: hnsdjw6

Informacje o terminach egzaminów poprawkowych, egzaminów w ramach trybów poprawkowych i różnic programowych oraz kody do egzaminów na Google Classroom zostaną podane przez dziekanat w harmonogramie sesji.

Sposób przeprowadzenia egzaminu będzie podany na stronie Katedry dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu.

 

Terminy konsultacji we wrześniu 2020r.:

10.09.2020r. godzina 12::00-13:30

22.09.2020r. godzina 17:30-19:00

28.09.20202 godzina 8:30-10:00

 

Konsultacje odbywają się zdalnie.

 

Możliwości kontaktu:

1) przez Google Meet

link do spotkania

 

2) poczta elektroniczna:

lub