dr hab. Elżbieta Sojka, prof. UE

Kierownik Katedry
1 Maja 47
Bud. E; pok. 310
40-287 Katowice

Konsultacje:

 Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 odbywają się zdalnie. 

Kontakt poprzez:

1. Google Meet - https://meet.google.com/lookup/b4v5a2pa7n - po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem e-maila, najpóźniej na dzień przed wybranym terminem konsultacji 

2. Poczta elektroniczna: elzbieta.sojka@uekat.pl lub elzbieta.sojka@ue.katowice.pl 

 

Terminy konsultacji:

 czwartki, godz. 9.50 - 11.20

 

UWAGA: Egzaminy w ramach trybów poprawkowych odbędą się 11 marca br. (czwartek) o godz. 17.00.      

Zajmowane stanowiska

 • Kierownik Katedry Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii
 • Członek Senatu na kadencję 2020-2024
 • Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Edukacji na kadencję 2020-2024
 • Członek Komitetu Nominacyjnego na kadencję 2020-2024
 • Członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN na kadencję 2020-2023
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020
 • Redaktor Statystyczny czasopisma „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach. Podseria Ekonomia (2016-2020)
 • Członek Wydziałowej Komisji Odbioru Prac Naukowo-Badawczych (2016-2020)
 • Przewodnicząca Rektorskiej Komisji Odbioru Prac Naukowo-Badawczych w dyscyplinie: Ekonomia i Finanse (2019-2020)

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • Analiza i statystyczno-matematyczne modelowanie procesów demograficznych
 • Statystyka regionalna
 • Wielowymiarowa analiza statystyczna zjawisk społeczno-ekonomicznych
 • Statystyka społeczna
 • Terytorialne zróżnicowanie procesów demograficznych