Zdjęcie Grzegorz  Szczerbak

mgr Grzegorz Szczerbak

Asystent
1 Maja 47
Bud. E; pok. 317
40-287 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje dla studiów:

10.02.2020, godz. 14:15-15:45, 317E

17.02.2020, godz. 13:00-14:30, 317E

19.02.2020, godz. 10:30-12:00, 317E

28.02.2020, godz. 15:30-17:30, 317E

Zaliczenie z przedmiotu "Matematyka" na kierunku Ekonomia (studia stacjonarne, II termin, sem. I) odbędzie się w dniu 17.02.2020 o godzinie 15:20 w sali 4/18@.

Zaliczenie z przedmiotu "Matematyka" na kierunku Ekonomia (studia stacjonarne, tryb poprawkowy, sem. II) odbędzie się w dniu 17.02.2020 o godzinie 15:20 w sali 4/18@.

Zaliczenie z przedmiotu "Matematyka" na kierunku Ekonomia (studia niestacjonarne, II termin, sem. I) odbędzie się w dniu 17.02.2020 o godzinie 17:10 w sali 4/18@.

Zaliczenie z przedmiotu "Matematyka" na kierunku Logistyka (studia stacjonarne, II termin, sem. I) odbędzie się w dniu 17.02.2020 o godzinie 15:20 w sali 4/18@.

Zaliczenie z przedmiotu "Matematyka" na kierunku Logistyka (studia stacjonarne, tryb poprawkowy, sem. I) odbędzie się w dniu 17.02.2020 o godzinie 15:20 w sali 4/18@.

Zaliczenie z przedmiotu "Matematyka" na kierunku Logistyka (studia niestacjonarne, II termin, sem. I) odbędzie się w dniu 17.02.2020 o godzinie 17:10 w sali 4/18@.

Zaliczenie z przedmiotu "Statystyka Opisowa" na kierunku Ekonomia (studia stacjonarne, II termin, sem. III) odbędzie się w dniu 17.02.2020 o godzinie 15:20 w sali 4/18@.

Zaliczenie z przedmiotu "Statystyka Opisowa" na kierunku Ekonomia (studia stacjonarne, tryb poprawkowy, sem. III) odbędzie się w dniu 17.02.2020 o godzinie 15:20 w sali 4/18@.

Zaliczenie z przedmiotu "Statystyka Opisowa" na kierunku Ekonomia (studia niestacjonarne, II termin, sem. III) odbędzie się w dniu 17.02.2020 o godzinie 17:10 w sali 4/18@.

Zaliczenie z przedmiotu "Statystyka" na kierunku Gospodarka Przestrzenna(studia stacjonarne, tryb poprawkowy, sem. II) odbędzie się w dniu 17.02.2020 o godzinie 15:20 w sali 4/18@.

Zaliczenie z przedmiotu "Statystyka" na kierunku Logistyka (studia stacjonarne, tryb poprawkowy, sem. II) odbędzie się w dniu 17.02.2020 o godzinie 15:20 w sali 4/18@.

Zaliczenie z przedmiotu "Narzędzia statystyczne analizy procesów gospodarczych" na kierunku Przedsiębiorczość i Finanse (studia stacjonarne, tryb poprawkowy, sem. II) odbędzie się w dniu 17.02.2020 o godzinie 15:20 w sali 4/18@.