Zdjęcie Iwona  Pawlas

dr hab. Iwona Pawlas, prof. UE

profesor uczelni
Bogucicka 3
Bud. B; pok. 305
40-228 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje online, rok akad. 2020/2021 / Online consultation, academic year 2020/2021

 

Studia stacjonarne / Full-time studies

 

25.02.2021      12.00-13.30

4.03.2021         11.30-12.15

10.03.2021      11.30-12.15 oraz 15.00-15.45

18.03.2021       12.00-13.30

24.03.2021      11.30-13.00

31.03.2021       13.20-14.50

8.04.2021         12.00-13.30

14.04.2021       11.30-12.15

22.04.2021      12.00-13.30

28.04.2021       11.30-13.00 

6.05.2021         12.00-13.30 

12.05.2021       11.30-13.00

20.05.2021      12.00-13.30

26.05.2021      11.30-12.15

2.06.2021         13.20-14.05

 9.06.2021        11.30-13.00

 15.06.2021      12.00-13.30

 

 

studia niestacjonarne / part-time studies

4.03.2021         17.00-17.45

14.04.2021       17.00-17.45

26.05.2021      17.00-17.45

2.06.2021         17.00-17.45

 

W podanych terminach możliwa jest bezpośrednia rozmowa poprzez Google Meet. Proszę o wcześniejsze zgłaszanie e-mailem chęci takiego spotkania (e-mail musi być wysłany z domeny uekat).

 

During the contact hours, I am available via e-mail. Students interested in consultations via Google Meet are kindly asked to write an e-mail to iwona.pawlas@uekat.pl (use your uekat email address only). You’ll get the link/code to the Google Meet after prior appointment.


Seminarium dyplomowe I. Pawlas (MSG 4 sem. st. I. stopnia stacjonarne)
Terminy seminarium nie ujęte w planie zajęć
31.03.2021 – 11.40-13.20 (2h) online (Google Meet)
15.06.2021 -  15.20-16.05 (1h) online (Google Meet)